Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие.


Категория на документа: Маркетинг


 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ "СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ"

Реферат

по

Маркетинг

На тема:
Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие.

Изготвил:Гергава Любенова Първанова Проверил: доц. д-р

Велико Търново, 2013

-1-

Съдържание:

I. ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА
1.Същност на маркетинга

II. ПЪРВА ЧАСТ
1.Обща характеристика на маркетинга

III.ВТОРА ЧАСТ - ВЪЗНИКВАНЕ НА МАРКЕТИНГА
1.Възникване и етапи на развитие на маркетинга

IV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Критичен анализ

V.ЛИТЕРАТУРА

-2-

I. ВЪВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГА

Що е маркетинг? Мнозина приемат маркетинга единствено, като продаване и реклама. И нищо чудно всеки ден ни бомбардират с реклами, оферти по пощата, обаждания по телефона с цел продажба и уловки по интернет. Продажбите и рекламите обаче са само върхът на маркетинговия айсберг.

Днес маркетинга трябва да бъде разбиран не в остарелия смисъл на извършване на продажба - "разясняване и продаване", а в новия - "удовлетворяване потребностите на клиентите". Ако специалистът по маркетинг разбира нуждите на потребителя: разработва продукти и услуги, които осигуряват по-висока стойност за клиента; определя им цени, дистрибутира ги и ги рекламира ефективно, то тези продукти ще се продават лесно. Всъщност както твърди Питър Дракър, който е гуру или учител в управлението, "целта на маркетинга е да направи продаването не нужно". Продаването и рекламирането съставляват само една част от един по-голям "маркетинг микс"- набор от маркетингови инструменти, които работят заедно, за да удовлетворят нуждите на клиентите и да изграждат взаимоотношения с тях.

В по-широк план маркетингът е обществен и управленчески процес, при който отделни личности и организации получават това, от което се нуждаят, и от това, което искат, като създават и обменят стойност с другите. В по-тесен бизнес смисъл маркетингът включва изграждане на печеливши, заредени със стойност разменни взаимоотношения с клиентите. Оттук маркетинга се определя, като процес, при който компаниите създават стойност за клиентите и изграждат стабилни взаимоотношения с тях, за да привличат стойност от тях в замяна.

- 3-
II. ПЪРВА ЧАСТ - УВОД
1. Обща характеристика на маркетинга
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на маркетинга. Възникване и етапи на развитие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.