Мотивация и мотивационен процес


Категория на документа: Маркетинг
Шуменски университет

"Епископ Константин Преславски"

Курсова работа

На тема:

"Мотивация и мотивационен процес"

Изготвил: Проверил:
Цонко Атанасов Доц. Д-р К. Тодорова

Факултетен №: 1332090061

ШУМЕН 2013

Мотивацията представлява вътрешната енергия, която включва активността на човека в живота и в работaта. Тази енергия стимулира желанието на хората да бъдат постоянно заинтересовани и ангажирани с работа, роля или обект, или да се направи опит да се достигне поставена цел. Мотивацията поражда отклик, който всички желат, но същевременно не са напълно сигурни какъв би трябвало да е. В много обяви за работа срещаме изискването кандидатът да има лична (вътрешна мотивация), а именно да създадат нещо, което да предизвиква задоволство у тях.

Свидетели сме на необикновените резултати и постижения в света на спорта, които са тясно свързани със силата на мотивацията.

Хората, както знаем, са ориентирани към постигането на цели и на практика всички изумителни постижения в света са дело на силно мотивирани хора. Живеем в свят, който става все по-сложен, свят с невероятни технологии на наше разположение. Развитието на компютърните технологии, микрочиповете, интернет и прогресът в обработката на електронните данни са впечатляващи.

И все пак, светът в който всички работим е, разбира се, свят на хората. Родителите имат деца, които получават образование и след това започват да градят кариера. На свой ред те поддържат взаимоотношения, женят се и имат деца. И така цикълът се повтаря безкрайно.

Много малко от нас по време на училищните си години и през следването си получават знания за това как да опознаят себе си, за начините на комуникация, за хората или мотивацията.

Важно е да се знае, че на практика всеки може и трябва да бъде мотивиран и всеки трябва да мотивира другите.

Мотивацията е пътят към успеха. А успехът, както ни е известно идва от хората. Големият успех се постига трудно от сам човек, ако изобщо е възможно. В повечето случаи той се реализира с помощта на подкрепата, напътствията, сътрудничеството, съветите, желанието и поетите ангажименти на други хора. Типичен пример е за това колко често виждаме на церемониите по награждавания хората, получавайки наградите си, да благодарят на другите за оказаната от тях помощ.

Светът в който живеем, е свят на бързи промени, свят на разстящи нужди и очаквания, най-голямото изискване към всички нас е може би самоусъвършенстването. Как да станем по-добри? Как да направим нещо по-добре? И ако приемем, че истинския свят, който живеем и работим, е светът на хората, тогава е важно да разбираме себе си още по-добре, да знаем какво ни мотивира и как да бъдем мотивирани.

Тези от нас, които имат голямата отвогорност да управляват или ръководят другите, трябва да знаят как да помогнат на хората да осъществят стремежите и да ги мотивират за постигането на общите цели.

Човешката история е пълна с най-смайващите постижения на човешките усилия - от изключителния успех на предприемача до триумфа над застрашаващите живота болести, или личните пожертвувания на някой, за да бъде живота по-лесен за страдащите.

Вътрешната мотивация е и винаги е била движещата сила на човешкия успех и постижения. При изграждането или поддръжката на мотивацията си търсиме историите, които разказват за успехи. Това зависи много малко от възрастта, расата, вярата или обстоятелствата. МОЖЕШ, АКО ВЯРВАШ, ЧЕ МОЖЕШ!

Ако разберем какво мотивира хората, ще имаме на разположение най-мощното оръжие за комуникиране с тях. Всеки иска повече мотивация, но никой не е много сигурен какво точно представлява тя. Хората биха искали да са по-мотивирани. Мениджърът или лидерът би предпочел по-мотивиран екип, а работодателят - да наеме по-мотивирана личност. Основата на всяка мотивация е надеждата. Надеждата, следователно е критерий, който мотивира хората. Тя е причината за този ефект - така както горивото движи двигателя. Без надежда никой не може да бъде мотивиран.

Ако разгледаме мотивацията в преспектива, трябва да посочим разликата между мотивацията на база отношение и мотивацията на база стимули. Всички знаем стила на мотивация от типа "с добро или с лошо".

Мотивацията на база отношение се основава, на начина, по който хората мислят и чувстват. Свързана е с тяхната самоувереност, с отношението им към живота - позитивно или негативно, с мислите им за бъдещето и с реакцията им спрямо миналото. От време на време всички имаме нужда да се уверим, че сме възприели правилното отношение.

Мотивацията на база стимули се гради върху начина, по който отделната личност или екипът получава награда за своята дейност. Можем да го сведем до: "Направи това и ще получиш онова". Изключително важно е да се разбере разликата между двата вида мотивация, както и че комбинирането им действа с най-голям ефект. Разглеждайки техниките за изграждане на мотивация и перспективите им, е важно да се има предвид, че за отделната личност, тим или група, мотивацията може да бъде ефективна само в подходяща среда.

Например мениджърът може да избере начин за мотивиране чрез създаване на конкурентна среда или програма за стимули, която да е много добре и правилно изградена, но ако обкръжението, в което даденият тим работи, не е благоприятно за развиването на хармонични взаимоотношения, отличава се със злословене, недоверие или лоша атмосфера, подходът със стимулите ще се окаже неефективен.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация и мотивационен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.