Модели на потребителско поведение


Категория на документа: МаркетингИкономически Университет - Варна
Катедра "Маркетинг"

Курсова работа

Изготвил:............................. Проверил:..............................

Варна

Съдържание

Увод 3

1. Концептуално структурни 4

1.1 Модел на "черната кутия" на Филип Котлър 4

1.2. Модел за "стил на живот" на Хаукинс, Бест и Кони 5

2. Икономически модели на поведение 5

2.1. Модел на пределната полезност 6

2.2. Модел на доходите и спестяванията 6

2.3.Теория на потребитеския избор 7

2.4. Модел на Карти и Перо 8

2.5. Влияние на рекламите върху потребителското поведение 9

3. Психологически ориентирани модели 10

3.1 Активизиращи модели 10

3.1.1. Концепция на Зигмунд Фройд за мотивацията 10

3.1.2. Концепция на Ейбрахам Маслоу за мотивацията 11

3.1.3. Факторна мотивационна теория на Фредерик Херцберг 12

3.2 Когнитивни модели 12

3.2.1. Mодел на Айзен и Фишбайн 12

3.2.2. S-R (стимули - реакции) модел 13

3.2.3. S-O-R (стимули - организъм - реакция) модел 14

3.2.4. Разгърнат модел на потребителско поведение 14Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модели на потребителско поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.