Методи и форми за събиране на информация


Категория на документа: Маркетинг


на определени ограничения. При тях на анкетирания се подават, в точно
определен ред, картинки или карикатури, оформени като
комикси. Част от героите имат реплики, представени в
типичните за комиксите балончета, излизащи от устите им.
Балончетата на други герои са празни и респондентът трябва да
ги запълни със свои думи, след като се запознае със ситуациите.
Възможни са и други подходи, но основната идея в съставянето
на анкетата е същата.
След като се взема решение кой от методите на
анкетиране ще се използва, трябва да се определи и по какъв
начин ще се осъществи комуникацията с респондентите.
Възможностите за това се три: в лична беседа, в изпращане на
въпросника по пощата или при разговор по телефон или друго
техническо средство за комуникация.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и форми за събиране на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.