Методи и форми за събиране на информация


Категория на документа: МаркетингНаблюдението е метод за събиране на данни, при който
се наблюдава определена, представляваща интерес ситуация. В
процеса на наблюдение се фиксират значими (от гледна точка на
изследователя) факти, действия и поведения.
При събирането на първична информация посредством
наблюдение трябва да се вземат решения за четири основни
момента, които определят типа на наблюдението. Това са
степента на структуриране; степента на скритост; условията,
при които ще се осъществява и начинът, по който ще се
провежда.
* Според степента си на структуриране, наблюдението може да бъде:
- Стандартизирано наблюдение - проблемът е ясно
определен и всички видове поведение, които подлежат на
наблюдение, са точно формулирани.
- Нестандартизираното наблюдение - проблемът не е
определен в дадена обстановка, поради което е позволена по-
голяма гъвкавост в термините и понятията, използвани от
наблюдателите за отразяване на сведенията и резултатите.
* Според степента си на скритост наблюдението бива:
- Открито наблюдение
- Скрито наблюдение - наблюдаваните
субекти не са предупредени за това.
* Според условията, наблюдението бива:
- в естествени условия - условията на обичайната
среда на субектите, в които им е свойствено обичайно
поведение.
- в изкуствени условия - специално за целта на изследването е конструирана някаква обстановка, в която се провежда наблюдението на поведението на субектите.
* По начина си на провеждане наблюдението може да бъде:
- лично
- извършено с помощта на технически средства.

2.2 Анкетиране

Най-важните моменти са да се
определят степента на структуриране, или формализация на
анкетата, и степента й на откритост.
Структурата на анкетата зависи от равнището й на
стандартизация. Високата степен на стандартизация не оставя
възможности за индивидуален подход по време на
анкетирането,а анкетите с ниска степен на стандартизация напомнят свободна
беседа, в хода на която респондентът отговаря със свои думи на
задаваните му въпроси.
Степента на закритост на анкетата определя каква част
от истинските й цели ще бъде комуникирана с респондените.
При откритите анкети всички изследователски цели се
съобщават на анкетираните. При закритите това не се прави, за
да не се влияе на точността и откровеността на очакваните
отговори.
По тези два описани критерия, анкетите биват:
стандартизирани открити, нестандартизирани открити,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и форми за събиране на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.