Методи и форми за събиране на информация


Категория на документа: Маркетинг


Тема №8

Методи и форми за събиране на информация. Вторична и първична информация. Събиране на първична информация. Наблюдение и анкетиране. Разработване на анкети и форми за наблюдение.

1. Методи и форми за събиране на информация. Вторична и първична информация. Събиране на първична информация.

След като се определи проблемът на
маркетинговото изследване и се уточни типът проект, по който
ще се работи, следва да се определи
методът за събиране на данни - събиране на първична и вторична информация.

1.1 Вторична информация

Възможно е голяма част от данните, които мениджърите
искат да съберат с маркетинговото изследване, вече да
съществуват. В тези случай не е разумно да се правят излишни
разходи за генериране на вече съществуваща информация.
Информацията, събирана за други цели, но достъпна за
организацията за подпомагане на маркетинговата й дейност, се
нарича вторична информация.
Мениджърите могат да използват
четири основни типа изследвания като източник на вторична
информация:

* Кабинетни изследвания

Кабинетното изследване използва данни, които са вече
публикувани от някой друг, през друг период от време и
обикновено по друга причина, различна от проблема, който
мениджърът решава в дадения случай. Поради това
провеждащия изследването се явява вторичен потребител на
вече съществуваща информация, която е на разположение "от
място" или "в кабинета" според възприетата терминология.
Кабинетното проучване може да определи проблема, обхвата, съдържанието, проектната стратегия и общата насоченост на изследване за събиране на
първични данни. Може да предложи и адекватни методи за
събиране на информация. То дава цялостна обща
картина на заобикалящата среда и спецификата на всеки пазар
или стопанска дейност, при това за кратко време и с малки
разходи.

* Синдикатни изследвания

При синдикатните проучвания група от организации,
заинтересовани от събирането на данни за определен пазар,
формират синдикат, за да купуват заедно резултати от
изследвания, провеждани системно. Сформирането на
синдиката може да е и по инициатива на маркетингова агенция,
която предлага на група заинтересовани организации да
обединят усилията си за организиране и провеждане на
изследвания, резултатите от които са интересни за всички тях.
Разходите се споделят, а всички членове имат достъпСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и форми за събиране на информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.