Международен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Индекс за оценка на бизнест средатат BERI (Business Environment Risk Intelligence) - включени са четири критея: политически, търговски, финансови и националистически. На база полученият общ брой точки страните се разделят в четири категории:

- Страни с нисък политически риск - от 100 до 70 точки - не се очакват политически промени. Тези страни са препоръчителни за бизнес.

- Страни с умерен политически риск - от 69 до 55 точки - могат да настъпят политически промени, които да създадат затруднение за бизнеса на фирмата, но за прогнозния период има малка вероятност правителството да започне такива промени. Целесъобразно е да се инвестират по-малки капитали в сравнение с предходния вариант. Очакваният период на възвращаемост на инвестициите е по-продължителен.

- Страни с висок политически риск - от 54 до 40 точки - в близко бъдеще могат да възникнат негативни политически промени, които да създадат сериозни затруднения за бизнеса. Периодично се наблюдават значими социално - политически вълнения. В тези страни се наблюдава ръст в развитието на икономиката, но няма изградени условия за организирането на модерен бизнес.

- Страни със забранителен политически риск - под 39 точки - политическите условия са изключително силно ограничават бизнеса. Възможна е загуба на капитали. Социално - политическите вълнения са част от всекидневния живот. Тези страни не са похдодящи за инвестиция.

Критерии: Макс. Оценка

І Политически

1. Политическа стабилност 6

2. Отношение към чужд. Инвестиции и трансфера на печалби 5

3. Стремежи към национализиране 3

4. Инфлация (в политически аспект) 3

5. Платежен баланс 3

6. Бюрократични бариери 3

Общо 25

ІІ. Търговски

1. Икономически растеж 5

2. Конвертируемост на валутата 5

3. Приложимост на договорните съглашения 4

4. Качество на услугите и надеждност на контрагента 3

5. Инфраструктура - транспорт, комуникации 3

6. Разходи за труд/производителност на труда 3

7. Качество на мениджмънта на контрагента 2

Общо 25

ІІІ. Финансови

1. Канвертируемост на валутата (във фин. аспект) 5

2. Краткосрочни кредити (наличие на местния пазар) 5



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Международен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.