Международен маркетинг


Категория на документа: МаркетингПример - северните народи са по-студени и затворени, предпочитат изчистените линии и студени цветове

Южните народи (испанци, италианци, гърци) са по-импулсивни и предпочитат ярки и топли цветове.

Цветове, които присъстват на флага на държавата са безопасни цветове.

4. Образование - ниво на грамотност на населението като цяло. Пр. там където образованието е по-високо могат да се продават по-сложни продукти. В по-необразованите - по-прости продукти.

5. Релегия - представлява стремежа на хората за идеален живот и избират за себе си възгледите за света, ценности, изпълнение на религиозни обреди. До каква степен се спазват религиозните обичаи.

6. Отношения и ценности - 3 аспекта

- Отношение към времето

- Отношение към достиженията

- Отношение към богатството

7. Социална организация - касово разделение, етнически групи, расова нетърпимост, семейно положение и семейни фирми.

8. Политически живот - участие на гражданите в политически партии, участие в избори.

Високо и ниско контекстни кулутури

Високо контекстни култури - в междуличностните отношения огромна роля играят интуицията и традициите. Малко са ясните формулировки в словесната комуникация. Тези словесни обобщения, които са ясно формулирани се изпълняват безусловно и поради тази причина няма необходимост от писмени договори.

Пр. Япония - комуникацията там не е структурирана на основа на логиката, а на чувстването. Поради тази причина се набляга на имиджа на продукта, а не на неговото превъзходство.

Внушаващата и намекваата комуникация е основната за японците. Те са горди, че са издигнали внушението като висша форма на изкуство.

Ниско контекстни култури междуличностните контакти трябва да бъдат ясно формулирани и формализирани. Словестното значение не е свързано със ситуации и традиции. Деловите отношения се регулират с договори, в които ясно е определен всеки детайл.

Индивидуализъм - колективизъм

Мъжки стойности - увереност, състезателност и успех

Женски стойности - качества като топли личностни връзки и др.

Политическа среда - включва три измерения

- Средата на страната домакин - национализъм, патриотизъм, суверенитет

Колкото по-големи и многобройни са чуждестранните фирми, толкова по-вероятно е да са разбани като заплаха или поне като дразнител.

- Международната среда

- Политическа среда на собствената страна

Рискове
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.