Международен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Монетарен съюз
Фффффффффф
Фффффффффффф
Фффффффффффф
Фффффффффффффф
фффффффффффф

Икономически съюз
Хххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххххххх
Ххххххххххххххххххххххххххххх
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх


Най-ниско ниво на интеграция между държавите членки - Договори за търговски преференции.

Договори за свободна търговия - премахнати са всички ограничения за търговия

Митнически съюз - премахнати са ограниченията и има обща политика спрямо трети страни

Общ пазар - + премахват се ограниченията за производствените фактори. Има свободно движение на хора.

Монетарен съюз - хармонична фискална и монетарна политика - еднакви лихви, данъци.

Икономически съюз - единна политика за управление. Предлолага и единни органи на управление.

Културна среда

Индия, Япония, Израел.

Култура - сложно понятие, което включва знания, религия, изкуство, морал, закони, обичаи и всякакви други способности и привички характерни за човека като член на обществото.

Култура - определя се като колективно мислене. Описва различните съобщества като едно цяло. За групите вътре в съобществата се използва думата "субкултура".

Съвместното съществуване развива норми на поведение и системи от ценности. В определени групи тези ценности имат силата на закон.

Основни елементи на кулутурата

1. Материална култура - съвкупността от различни предмети и умението да се борави с тях.

2. Език - основа за формирането на човешките групи, средство за изразяване на мисли, чувства и комуникация.

В момнета в света има около 100 официални езика и повече от 3000 самостоятелни диалекта.

2/3 от деловата кореспондеция се осъществява на английски език.

"Можеш да продаваш на всякакъв език, но обикновено купуваш на родния си език"

3. Естетика - това, което хората смятат за "грозно" и "красиво".Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.