Международен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


- Управление на запасите

Организация на международната логистика
- Централизирано - производството е съсредоточено в една държава, а реализацията е в няколко държави
- Децентрализирано - производство и пласмент в няколко страни. Поделеннията изграждат собствена система за логистика, която да покрива обслужваните от тях пазари.
- Самостоятелно - поделенията имат пълна производствена и пазарна самостоятелност.

Европродукт:

Обозначаването на опаковката на продукта, наименование на страната - производител със силен ефект Made in ... могат да оказват положително въздействие върху поведението при покупка на потребителите. Производители от странте на ЕС с ниска степен на ефект Made in ..., често пъти вместо наименованието на страната, от която произхожда продуктът, върху опаковката изписват Made in Europe или EU.

Сив внос

Движение на стоки между страните членки, което не е организирано и контролирано от производителя. Той е породен изключително от ценовите различия между страните. Извършва се от самите потребители или търговци, които закупуват стоките в страни с ниски цени и ги насочват към страните, където цените на същите стоки са по-високи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.