Международен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Предимства
Недостатъци
Удачен за
Железопътен
Безопасен
Надежден
Евтин
Само при наличие на ж.п. линии
Продължителен
Автомобили
Зърно
Въздушен
Безопасен
Надежден
Бърз
Скъп
Ограничен достъп
Ювелирни изделия, лекарства, цветя
Автомобилен
Универсален
Евтин
Малки обеми на товари
Потребителски стоки
Воден
Евтин
За големи товари
Продължителен
Непряка доставка
Автомобили
Мебели
Електронни средства
Бърз
Невъзмоожен за много продукти
Информация
Софтуер


Ако се използват бавни методи за траспорт, трябва да се предвидят големи обеми продукция на път.

Ако се избира ненадежден транспорт, при който не може да се прогнозира кога ще пристигне следващата партида, е необходимо да се увеличи запаса от продукцията в точката на продажба.

Бавните методи на транспорт увеличават времето между получаване на заявката и получаване на стоката и снижават нивото на сервизното обслужване.

Избора на транспорт зависи от срока на съхранение на продукта.

Избора на транспорт може да наложи промени в опаковката.

Задачи на логистиката:
- Изграждане на производствена и складова база
- Транспортиране на стоките
- Обработване на поръчкитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.