Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители


Категория на документа: Маркетинг


3,60
Основните слабости на този портфейлен метод са свързани с: необходимостта от оценяване на много разнообразни фактори; необходимостта от сравняване на показатели, които са разнородни; наличие на субективност при оценка на състоянието на подпоказателите; разглеждане на анализираните единици в тяхната откъснатост, а не в интерактивната им цялост.

1.2. Стратегически алтернативи при избиране на целеви пазар

След анализа и оценката на дефинираните пазарни сегменти бизнесорганизацията трябва да избере тези от тях, които ще представляват неговия целеви пазар. Най-общо под понятието "целеви пазар" се разбира съвкупността от пазарни сегменти, към които фирмата насочва своите конкретни маркетингови усилия.

Съществуват три основни стратегически алтернативи при избирането и разработването на целеви пазар:

А. Стратегия на унифициран (масов) маркетинг

А.1. Тотално покриване А.2. Селективно покриване

на пазара на пазара

M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1
M 1


M 1
M 1

M 1

M 1

M 1

Б. Стратегия на диференциран маркетинг

Б.1. Тотално покриване Б.2. Селективно покриване

на пазара на пазара

M 1
M 1

M 1

M 1

M 1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.