Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители


Категория на документа: Маркетинг


Състояние на макрообкръжаващата среда
0,05
3,00
0,15

1,00

3,65
Същата процедура се прилага и за изчисляване на показателя "бизнес позиция". Тук често изпозлваните подпоказатели са: пазарен дял; динамика на пазарния дял; ценност на марката; достъпност до дитрибуционните канали; възприемано качество; конкурентна позиция на фирмата; равнище на печалбите; производствен капацитет.

Табл. Изчисляване на стойността на показателя "бизнес позиция"
Бизнес позиция

Тегло
Рейтинг
Стойност
Размер на пазарния дял
0,20
4,00
0,80
Динамика на пазарния дял
0,20
5,00
1,00
Ценност на марката
0,15
4,00
0,60
Достъпност на дистрибуционните канали
0,15
2,00
0,30
Възприемано качество
0,05
4,00
0,20
Конкурентна позиция на фирмата
0,05
3,00
0,15
Равнище на печалбите
0,05
2,00
0,10
Производствен капацитет
0,15
3,00
0,45

1,00
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.