Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители


Категория на документа: МаркетингВисоко рискова позиция

Средна
Победител
Неопределена позиция
Губещ

Слаба
Много добър производител
Губещ
Губещ


Висока
Средна
Слаба
Бизнес позиция

Най-често за описването на показателя "привлекателност на пазара" се изпозват: пазарният обем; ТИП; броят участници в бранша; глобалните възможности за бранша; интензивността на конкуренцията; равнището на диференциация на продуктите в бранша; състоянието на макрообкръжаващата среда. Важно е да се уточни, че не съществуват правила, които да определят колко е правилният брой на подпоказателите. За всеки от генерираните показатели първо се определя теглот, което показва какво е неговото общо влияние върху общия показател. Сумата от теглата на подпоказателите трябва да е равна на 1. след това всеки един от показателите се оценява в границите от 1 до 5, което отразява неговото фактическо състояние. За всеки показател се изчислява стойност, която е равна на произведението от неговото тегло и ранкинг. Общата стойност на показателя се получава като сума от стойностите на подпоказателите.

Табл. Изчисляване на стойността на показателя "привлекателност на пазара"
Привлекателност на пазара

Тегло
Рейтинг
Стойност
Пазарен обем
0,20
4,00
0,80
Годишен ТИП
0,20
5,00
1,00
Брой участници в бранша
0,15
4,00
0,60
Интензивност на конкуренцията
0,15
2,00
0,30
Равнище на диференциация на продуктите в бранша
0,20
3,00
0,60
Глобални възможности за бранша
0,05
4,00
0,20Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиен пазар - източници на информация за него, критерии за оценка на медии и носители 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.