Медиен маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


През 70-те години на XX век, американските експерти по маркетинг и мениджмънт - Филип Котлър и Джералд Залтман популяризират терминът социален медиен маркетинг като маркетингово понятие. Те го определят като "проектиране, изпълнение и контрол на програми, изчислени така, че да повлияят на приемливостта на социалните идеи, включващи съображение за планиране на продукти, ценообразуване, комуникации, разпространение и маркетингови проучвания". Социалният маркетинг може да се прилага за насърчаване към достойно качествени услуги и стоки, или да накара обществото да избягва некачествените стоки, като по този начин насърчават общественото благосъстояние като цяло. Основната цел на социалния маркетинг е "благо за обществото", докато в комерсиалния маркетиг целта е финансова облага. Примери за социален маркетинг включват организации насърчаващи хората да ползват колани докато шофират, кампании срещу тютюнопушенето, опазване на околната среда или насърчаване на употребата на презервативи.
Маркетинг чрез социалните медии (Social media marketing).

Маркетинга чрез социални медии (Social media marketing) е сравнително нова форма на интернет маркетинг, която се асоциира с използването на социални мрежи.
В свят на глобализация, все по-голямата популярност имат всички видове социални медии. Какво представляват те?

Най-общо казано, те са медии за социална интеракция. Това са уебсайтове ,блогове и социални мрежи, в които хора обменят информация помежду си, споделят създадено от тях съдържание през различни канали (видео, звук, статии и др.).
Социалните медии съществуват във всякакви форми, като чрез тях може да се постигне висок трафик към корпоративни сайтове, да се генерира интерес към дадена марка, да се поддържа онлайн сервиз-клиенти и да се получава обратна връзка с клиентите. Социалните медии дават възможност за лесна реклама - от интернет потребител към друг интернет потребител.

Заради своята интерактивност, социалните медии са върхната точка на маркетинга в момента. Те дават възможност на бизнеса да се свържете директно с потребители и потенциални клиенти, да заявят мнение, препоръка или съвет относно продукт или услуга. Компаниите по света се възползват от услугите на този вид маркетинг чрез създаване на статии, прес-съобщения, социален букмарк и други средства, които различните платформи предлагат (tools).
Разликите между Социален маркетинг и Маркетинг чрез социални мрежи:

Социален маркетинг
Маркетинг чрез социални мрежи
Създадено:
1971г.
Приблизително 2005г.
Определение:
Използване на маркетингови техники насърчаващи приемането на здравословни и полезни про-социални поведения.
Онлайн маркетингови инструменти и платформи, чрез които хората споделят и популяризират информация един с друг. Някой от тях са блогове, социални мрежи и сайтове за споделяне на медия.
Цел:
Промяна на индивидуални поведения с цел да се подобри благосъстоянието на хората, тяхното здраве.
Включването на потребителите в маркетингови усилия, предназначени да генерират положителен отзвук или лична облага за дадена марка, фирма или компания.
Кой го използва?
Организации с нестопанска дейтонст, правителствени организации, други организации работещи в здравната и социалната сфера.
Компании или организации, които искат да се популяризират онлайн или да промотират тяхното излизане на пазара като накарат хората да говорят за тях (от уста на уста).
Кой печели?
Физически лица или обществото като цяло.
Организациите провеждаши маркетинга.
Целева аудитория:
Личности, които имат риск за тяхното здраве или имат социален проблем и тези, които биха могли да приемат положителни поведения за да помогнат на обществото.
Техническо насочени потребители, които вече използват социални медии и мрежи, независимо дали са създатели или потребители на съдържание и информация.
Свързани:
Маркетинг с нетърговска цел, здравен маркетинг с цел здраве и каузи.
Оптимизация на социални мрежи, маркетинг на социални мрежи, маркетинг от уста на уста, вирусен маркетинг.


Използвана и цитирана литература:

1. Филева, П. Медиен маркетинг. София, изд. УИ "Св. Климент Охридски" 2013.
2. Филева, П. Медиен мениджмънт. София, СУ, 2011.
3. Петев, Т. Теории за масовата комуникация. София, 2004.
4. Bandura, A. HumanAgencyinSocialCognitiveTheory. -American Psychologist, 1989, 44, 1175-1184; Bandura, A. Social Learning Theory. NJ, 1976.
5. Zillmann, D. Mood management through communication choices. -American Behavioral Scientist, 1988, 31 (3), 327-341.
6. Zillmann, D. Mood management: Using entertainment to full advantage. In L. Donohew, H. E. Sypher, & E. T. Higgins (Eds.), Communication, social cognition, and affect. NJ, 1988, pp. 147-171.
7. LaRose, R. SocialCognitiveTheoriesofMediaSelection. In:Hartmann, Tilo, Media Choice:
8. A Theoretical and Empirical Overview. Taylor & Francis, 2009, p. 10-31.
9. http://media-journal.info/?p=item&aid=208 - октомври, 2014г.
10. http://igbadvertising.com/others/social-media-marketing/ - окромври, 2014г.
11. http://igbadvertising.com/i-go-big/zashto-socialno-medien-marketin/ - октомври, 2014г.
12. http://igbadvertising.com/others/socialmedia/ - октомври, 2014г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медиен маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.