Маркетингово сравнение на две марки пиво


Категория на документа: Маркетинг
Икономически университет - гр. Варна

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ КАМЕНИЦА АД И ANHEUSER-BUSCH

Разработили:
9913 Анислав Бориславов Василев
9920 Мария Николаева Стойчева
9960 Деян Иванов Донев
9961 Иванка Димитрова Илчева
9968 Христо Русев Тодоров

Проверил: ..................

/ ас. Надежда Калинова/

10212 Теодора Валентинова Димова

І. Въведение.
ІІ. Структурен анализ на "Каменица" АД
1. Представяне на "Каменица" АД
2. История
3. Фирмена мисия
4. Фирмени цели
5. SWOT анализ
6. Рекламна стратегия
6.1. Анализ на рекламната стратегия
7. Пазар
7.1. Информация за бранша и компанията
7.2. Сегментация на пазара
7.3. Пазарен дял
7.4. Конкуренти
8. Потребителски профили
9. Маркетингов комуникационен микс
9.1. Комуникационен микс
9.2. Продуктов микс
9.3. Цена
9.4. Дистрибуционна система
9.5. Пормоции

ІІ. Структурен анализ на Бъдвайзер
1. История
2. Фирмени аспекти
2.1. Фирмена мисия
2.2. Фирмени цели
2.3. Елементи на фирмената стратегия
2.4. SWОT-анализ на фирмата
3. Маркетингов микс
3.1. Маркетингови цели
3.2. Стратегия на маркетинговите дейности и отдели във фирматаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингово сравнение на две марки пиво 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.