Маркетингово разузнаване


Категория на документа: Маркетинг


• лоялна аудитория;
• ангажираност;
• измеримост.

2.10.2. Приложения на подкаста
Няколко от основни приложения на подкаста са:
 Новини от компанията и бранша. Кратки анонси за новости във фирмата или в брашна могат да бъдат добър повод за поредния подкаст. В този смисъл тук не се цели аудитория, която би свалила подобни файлове за слушане, а тази, които би чула нашите новини, докато сърфира из други сайтове онлайн.
 Обслужване на потребителите. Публикуване в аудиоформат на стандартната секция за „Често задавани въпроси" или на други указания и информация за употреба на специфични продукти. Анонсиране на нови приложения или допълнения към продукти и т.н.
 Обучение на потребителите. Високотехнологичните продукти изискват все по-подготвени потребители, а подкастът е достъпен за масовата аудитория като технология (доколкото не изисква допълнителен софтуер освен браузър или познания) и атрактивен начин за обучение.
 Анонсиране на нови продукти. Във времето на все по-персонализираната комуникация аудиоподкастът се явява приятен алтернативен канал и за анонсиране и комуникиране на нови продукти или техни специфични характеристики, приложения и възможности.
 Демонстрация на експертност. Както и блоговете, подкастите са добър начин за демонстрация на експертност, компетентност и с това - на позициониране. С останалите си характеристики (относително ниски разходи и лесно производство) те са особено подходящи за по-малки фирми.

2.11. МОБИЛЕН МАРКЕТИНГ
Мобилният телефон се е превърнал в мултифункционално устройство, включващ телефон, възможност за изпращане на текстови и мултимедийни съобщения (SMS / MMS), разглеждане на видео и слушане на MP3, сърфиране в Интернет и предоставя все повече маркетингови възможности.
Мобилните телефони вече са мощен канал за реклама, с възможности за достигане и въздействие върху клиентите по предпочитан от тях начин, във всеки един момент и на което и да е място.
Въпреки че съществуват различни определения на понятието за мобилен маркетинг, не съществува общоприета дефиниция. Мобилният маркетинг до голяма степен се дефинира като използване на мобилната среда като средство за маркетингова комуникация или разпространение на всякакъв вид реклами или рекламни послания на клиента чрез безжични мрежи.
През 2009 година, Mobile Marketing Association актуализира своето определение за мобилен маркетинг: “Мобилният маркетинг е набор от практики, които дават възможност на организациите да комуникират и да се ангажират с тяхната аудитория в интерактивен и по подходящ начин чрез всяко мобилно устройство или мрежа”.
Потенциалът на мобилният маркетинг се определя от няколко неоспорими предимства. Общото количество на използваните мобилни телефони е по-голямо от бройката на телевизионните приемници и многократно надвишава използваните компютри. Мобилният телефон е персонално средство за комуникация, което в общия случай постоянно съпътства притежателя си. Технологията и надлежно събираната информация за потребителите позволяват много прецизно таргетиране, до степен на персонализация. Рекламното съобщение, получено на мобилния телефон, често е стимул за непосредствена реакция. Освен познатите от интернет възможности средата предполага и много допълнителни, например click-to-call или регионални bluetooth кампании, обвързани с физическо доближаване на потребителя до промотирания обект и привличането му като клиент.

2.11.1. Формати на мобилен маркетинг
Форматите на мобилния маркетинг са следните:
 SMS и MMS съобщения;
 Мобилни уеб банери;
 Текстова мобилна реклама /текстови линкове в мобилни медии и резултати от търсене;
 Видеоклипове и заставки;
 Игри за мобилни телефони;
 Аудиозаставки при набиране или по време на разговор.

В глобален мащаб мобилния маркетинг работи все по-успешно. Всички "големи" в света на Интернет последователно лансират и свои мобилни решения. Социалните мрежи Facebook, Twitter и LinkedIn, Skype, Yahoo! Go, MSN Mobile, Google Mobile Apps, особено Google Maps за мобилни устройства, са малка част от примерите на приложения за мобилни телефони с голям рекламен потенциал.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингово разузнаване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.