Маркетингово проучване


Категория на документа: Маркетинг


 ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "Н. РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД
ПРАВНО - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

КУРСОВА РАБОТА

Учебна дисциплина Маркетинг

Маркетингово проучване на минерална вода КОМ

Разработил: Проверил:
Натали Иванова Таскова проф. д-р В.Пехливанов
Фак. № 12100421026

Април 2013 г.
гр. Благоевград

ВЪВЕДЕНИЕ

"Водата" е най-важната и преобладаваща съставка в човешкия организъм. Основната и функция е да доставя нужните хранителни вещества до клетките и да спомага при изгарянето на мазнините. Неоспорим факт е, че без вода човек може да оцелее само няколко дни. Консумацията на достатъчно количество от течността спомага за абсорбиране на токсичните вещества. Ако човек пие по 1,5 - 2л. на ден натурална/ минерална вода, той има възможност да намали риска от различни заболявания.

Богатото разнообразие на минерални води и многобройните извори са предпоставка за развитието на изключително динамичен и перспективен пазар на този продукт в България. Привлекателността му се засилва и от голямото търсене, повлияно от промяната в мисленето на потребителите, които напоследък все повече се стремят към здравословен начин на живот, и потреблението на минерална вода бележи сериозен годишен ръст. Конкуренцията се разгръща не само на ниво продукт, но и на ниво техника и технология, все по- добра организация и завладяване на нови пазарни сегменти.

ИЗЛОЖЕНИЕ

Село Бързия се намира в Северозападна България, област Монтана. Над селото, при цепене на гранит край реката, бликва минерална вода. Там започва сондиране, а по- късно и изграждане на балнеологичен курорт с местно значение.
Най-високата надморска точка е връх Ком- 2016м. Минералната вода е с атмосферно-инфилтрационен произход. Зоната на подхранване на находището е по билните части на Стара планина между върховете Тодорини кукли и Ком и е за сметка на атмосферните валежи. Бързийската минерална вода е бистра, безцветна с температура 32° С на дълбочина 425m. Натурална минерална вода с търговска марка "Ком" се бутилира от фирма "ЕТАП- АДРЕСС" АД, чиято основна дейност е автобусни превози у нас и в чужбина. Фирмата изгражда производствена сграда и започва дейност по бутилиране на минералната вода по силата на договор за предоставяне на концесия на част от находище "Бързия" в с. Бързия, на 6 km от гр. Берковица. Бързийската минерална вода е бистра, безцветна, с ниска минерализация, с температура 32 С и със следните лечебно - профилактичните свойства са: оказва основно въздействие върху бъбречно -отделителната, жлъчно - чернодробната системи, стомашно - чревния тракт.
Тема на проучването- набиране на маркетингова информация относно консумацията на минерална вода и по - специално на минерална вода "Ком".
Задача на проучването- консумира ли се достатъчно количество минерална вода, какви са предпочитанията на хората относно марката, вида на опаковката, разфасовката и обема, външността, мястото на предлагане на продукта.
Инструментариум на проучването: Персонална анкетна карта от 10 (затворени) въпроса и предоставена лично на анкетираните.
Период на проучването: Периода на проучването започва на 01.04.2013г. до 14.04.2013г.
Типологията на извадката: ще я определим като непредставителна, при която данните не са достоверни поради малкия и обем
Период на проучването - 01.04-11.04.2013г.

Обхват на проучването - 10 респондента
За целта е разработена Анкетна карта и са анкетирани 10те респондента . Набраната информация е обработена с програмен продукт EXCEL.

Може да се направи извод, че повечето анкетирани консумират минерална вода.
Марката минерална вода КОМ е добре позната, но все още не е достигнала превес в пазарен дял. Трябва да се насочи внимание към този факт и с методите на рекламата, промоции и др. да се постигне по голям ефект.

Трябва да се насочат усилията в рекламирането в пресата като и по този начин да се привлекат още хора , които не са запознати с качествата на натурална минерална вода КОМ.
От графиката ясно се вижда, че хората които са запознати с качествата на тази марка минералната вода, я харесват и консумират с удоволствие.
Анкетираните респонденти предпочитат по-малките разфасовки, те са за предназначение главно на пътуващите хора, малките разфасовки се продават на гари, автогари и хранителни магазини и т.н, едва 10% са отговорили, че предпочитат разфасовката от 1.500л., предпочитащите тази разфасовка предимно са частни лица.
Мениджърското решение, взето през втората половина на 2008г. за бутилиране в стъклени бутилки, явно не среща подкрепа.

Отговорите на този въпрос дават яснота, че предлагането и зареждането на големи разфасовки за фирми не е достатъчно развито като дейност. Необходимо е разширяване на дистрибуторската мрежа в тази посока.
Мениджърското ръководство правилно се е ориентирало по отношение ценовата политика на фирмата.

Хората добре познават лечебните свойства на водата тя е предпочитана марка за тези с бъбречно - жлъчни и чернодробни проблеми, но явно анкетираните кореспонденти нямат проблеми и пият водата за удоволствие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингово проучване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.