Маркетингови стратегии в сферата на услугите


Категория на документа: Маркетинг


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Център за дистанционно обучение

Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

ПО

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МАРКЕТИНГ
Преподавател :
На тема:Маркетингови стратегии в сферата на услугите

Велико Търново

Съдържание:

* Маркетингът и неговата същност

* Услуга и нейната същност

* Маркетингова концепция на услугите

* Управление на качеството на услугите

* Маркетингови стратегии на услугите

Разбирането за това какво е маркетинг се промени през последните няколко години. Днес маркетингът е съвкупност от процеси, чрез които продуктът/ услугата трябва да достигне до крайния потребител. Определение за маркетинг са дали различни личности и организации, тук ще се спрем обаче на това, предложено от Американската маркетинг асоциация (АМА). То гласи, че маркетингът е организационна функция, която е съвкупност от различни процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за контролиране на взаимоотношенията с тях по начин, по който да се облагодетелства организацията, както и всички свързани с нея страни.В маркетинга има две основни цели, които са: удовлетворяване на потребностите на потребителите и постигане на предимства над конкурентите.
Съществуват няколко вида маркетинг:
* Според вида на потребителите - маркетинг на потребителски стоки и маркетинг на промишлени стоки
* Според характеристиките на стоката - маркетинг на материални продукти и маркетинг на услугите
* Според географското измерение - маркетинг на националния пазар, международен маркетинг и глобален маркетинг

По подробно ще разгледаме маркетингът на услугите или по точно маркетинговите стратегии в сферата на услугите.
Услугата е всяка дейност или проява, която една страна може да предложи на друга, съществуват съществени различия между производството на стоки и услуги.Услугата е : нематериална, собствеността не се прехвърля, тя не може да бъде повторно продадена, услугата не може да бъде демонстрирана предварително, не може да бъде складирана, създаването и консумирането на услугата съвпадат, тя не може да се транспортира, необходим е директен контакт между производителя клиента и услугата не може да се изнася. Според Прайд и Феръл услугите може да се класифицират в пет категории:

* Вида на пазара (услугите биват потребителски - ремонти, гледане на деца, даване на съвет и индустриален-консултации)
* Степен на трудова интензивност (ремонт, образование, подстригване, обществен транспорт)
* Степен на контакт с потребителя (висок контакт - здравеопазване, хотели; нисък контакт - ремонт, химическо чистене)
* Умение на този, който прави услугата (професионалист; непрофесионалист)
* Цел на този, който предоставя услугата (печалба - финансови услуги, застраховки; не печалба - здравеопазване, образование)

Увеличаването на свободното време, подобряване на благосъстоянието, усложняването на стоките, изискващи техническо обслужване превръщат развитите икономики в икономики на услугите. Към сферата на услугите се отнасят и държавния сектор и неговите съдилища, борсата на труда, болници, спестовни каси, военни служби, полиция, пожарна отбрана, поща, органи за контрол и училища, музеи, благотворителни организации, църкви, колежи, фондации и др. Към сферата на услугите се отнася и голяма част от търговския сектор с неговите авиокомпании; банки; софтуерни къщи; хотели; застрахователни компании; юридически и консултантски фирми по въпросите на управлението; лекари, практикуващи частно; филмови студии, търгуващи с недвижими имоти.
Маркетинговата концепция за услуги е еднакво приложима към стоки, услуги и идеи. Бизнесът в сферата на услугите обаче е труден за управление, чрез използване на традиционния маркетингов подход. За това, когато се разработва маркетингова стратегия за услуги, според Прайд и Феръл трябва да се съобразяваме със следното:
* Маркетингът трябва да възниква на различни равнища - от маркетинговия отдел до търговския обект, където се предоставя услугата.
* Да се позволява гъвкавост при предоставянето на услугата - когато има директно взаимодействие с клиентите, персонифицирайки услугата към техните желания и потребности.
* Да се наема и поддържа висококачествен персонал, тъй като често хората в организацията за услуги са тези, които диференцират една организация от друга.
* Да се увеличат възможностите за диференцирани оферти към постоянните клиенти.
* Да се създаде система за бързо решаване на всички проблеми при предоставянето на услугата, за да се избегне влошаването на бизнес-репутацията.
* Въвеждане на високи технологии, които да предоставят подобрени услуги на по-ниски цени. Постоянно трябва да се намира начин как да се индивидуализират услугите към уникалните потребности на потребителите.
* Да се диференцират фирмените услуги, за да се различават от тези на конкурентитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови стратегии в сферата на услугите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.