Маркетингови проучвания


Категория на документа: Маркетинг


МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ

Маркетингови проучвания-едия,според която фирмата изпълнява своята цел и в същото време задоволява изискванията на потребителите.

ЦЕЛ

ЕВТИНО

СКЪПО

П
ФИРМА ПЕЧАЛБА

ЕВТИНО КАЧЕСТВЕНО

ПРОИЗВОДСВО - ПОТРЕБЛЕНИЕ

СТОКИ ПОТРЕБНОСТИ
И СТОЙНОСТИ ЖЕЛАНИЯ

ТЪРСЕНЕ

> Печат
> Приватизация
> Инвестиции
> Сивата икономика.

Маркетингов микс:

a. Продукт-Produkt
b. Цена-Price
c. Пласмент-Place
d. Реклама-Promotion.

Четирите контролируеми фактора на фирмата!!!

Условия на прилагане на маркетинга:
Необходимо е да са налице следните условия:
1) Развита пазарна икономика
2) Изобилие от стоки
3) Силна конкуренция
4) Да няма монопол на пазара.

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ МАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ:
-За да се справи успешно маркетинговата дейност е необходима информация за:
* Състоянието на производсвото
* За основните елементи на пазара
* За професионалната подготовка и квалификацията на маркетолозите
* За обкръъжаващата среда.

-Задачата на информационната осигуреност е по-пълното задоволяване потребностите на фирмата с данни за нейното състояние и за направленията на нейното развитие.Тези данни позволяват да се координират и ноправляват дейността и звената на фирмата,да се вземат и реализират управленски решения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови проучвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.