Маркетингови изследвания


Категория на документа: МаркетингВъведение в маркетинговите изследвания

МИ представляват съвкупност от методи и технологии и процедури за събиране, обработка, анализ и интерпретация на информация (маркетингови данни), целящи да подпомагат за изработване на управленски решения.
МИ се датират в началото на 20 век, свързани са с процесите в американските икономически отношения, като се проявява разлика между търсенето и предлагането. МИ се основават на прости принципи като се обработват статистически данни. В началото се разработват пазарни изследвания, след това те се превръщат в маркетингови.
За България се говори, че след навлизането на големи световни компании на българския пазар, МИ започват са се развиват (ръстът).
Пазарни изследвания са част от МИ - те прогнозират, но не изследват - правят само "снимка".
МИ са призвани да обслужват маркетинговия микс и се делят на:

1. МИ обслужващи ценова

2. МИ обслужващи стокова

3. МИ обслужващи дистрибуционна

4. МИ обслужващи продуктова

Видове (други):

1. МИ за откриване на маркетинговите проблеми

2. МИ за решаване на маркетинговите проблеми

От методологична гледна точка МИ се делят на:

1. Количествени - да се остайности нещо; целят да измерват нещо, което има параметри и да го оцени.

2. Качествени - да се изследват слабо структурирани проблеми и да се разбере естеството им.
Изследователски процес

Това е технологията, през която минава маркетинговите изследвания и най-общо съществува в 6 фази:

1. Етап на целеполагането - на този етап се изяснява на какви цели трябва да отговаря изследването.

2. Разработване (на изследователската база) - /Инструментариум на изследването/ - изработва се методология на изследването.

3. Фазата по събирането на данни:

а) Важно е изследователската агенция да съобрази какви сътрудници (акционери) биха били подходящи за конкретно изследване;

б) Да бъдат подготвени полевите сътрудници (които изобщо та... и със самото изследване).

в) Контрола върху качеството на полевата програма.

4. Обработка и анализ на данните - анализът е статистически (SPSS, SAS, QPS-за въвеждане на данни).
а) Тук се прави проверка на въпросниците - ако има логически несъответствия или неправилно попълване;

б) Поправяне на грешки;

в) Въвеждане на данни чрез SPSS или EXCELL;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингови изследвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.