Маркетингов план на хотел


Категория на документа: Маркетинг


* Краткосрочни цели
- Добиване на популярност сред туристите
- Усъвършенстване на МТБ
- Задоволяване по - добре потребностите на клиентите

* Средносрочни цели
- Утвърждаване на хотела в пазарния дял
-Придържане на печалба от 40% от себестойността на продуктите
-

* Дългосрочни цели
- Добри методи за мотивиране на персонала
- Привличане на нови клиенти към хотела
- Въвеждане и реализиране на нови продукти, който се търсят от туристите
- Удължаване на туристическия сезон
- Разширяване на хотела
- Освежаване на хотела

4.Маркетингова среда

1. Макро среда
* Икономически фактори - Сравнително доброто икономическо състояние на Варна и областта е фактор, който оказва благоприятно влияние за развитие на хотелски бизнес в района. Поради това се откриват нови работни места и се подпомага икономиката на района като цяло. Но множеството хотелски и ресторантьорски бизнеси във Варна прави намирането на квалифициран персонал трудно. След проучване на пазара на труда се установи, че ще има някои проблеми:

- Несъответствие между цена - качество

- Често текучество на кадри

- Лоша организация

- Лошо качество

- Оскъдна информация

ФАКТОР
Вероятност за подобряване
Без промяна
Вероятност за влошаване

Значителна
Донякъде

Значително
донякъде
Несъответствие между цена-качество


*Лоша организацияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план на хотел 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.