Маркетингов план на фирма за чай


Категория на документа: Маркетинг



II. Ситуационен анализ.

1. Външна среда.

Икономически фактор.
Икономическия фактор играе важна роля за развитието и съществуването на всяка организация, и "Биопрогарама" ЕАД не е изключение.
При добра конюнктура на международните пазари има развитие на бранша, което се изразява в повишено търсене на суровини и продукти.
Повишаването на брутния вътрешен продукт подобрява общото финансово състояние на населението, а от там благоприятства по - високото потребление.
От друга страна, при по-висок БВП се наблюдава отлив на хората от бранша, занимаващи се със събирането на билки, към други по-високи платени сфери на стопанството.
Благоприятната обстановка на международните капиталови пазари дава възможност да се привлекат парични средства на по-ниска цена. По-ниските лихви, предлагани от банките са сериозен стимул за правенето на инвестиции. От друга страна, като водещ производител на пазара фирмата е застрашена от своите конкуренти, които имат възможността да се възползват от подобни изгодни условия.

Технологичен фактор.
Фирмата поддържа модерна технологична политика, като за целта прави ежегодни инвестиции в техника. Стреми се към нововъведения, които да повишат степента на автоматизация на производството. Административната система е силно компютъризирана, като се поддържа електронна връзка между служителите с цел подобряване на координацията.

Политика на "Биопрограма е обвързана с опазването на околната среда и производството на екологично чисти продукти и в тази връзка не се допуска използването на пестициди, хербициди, торове или други химикали. Прибирането на диворастящите популации не се координира от фирмата, ето защо има моменти, при които физически лица могат да доведат до нарушаването на естествените популации със своите действия. Ако изкупена партида билки е от екологично замърсен район, тя бива бракувана (Биопрограма разполага със собствена лаборатория, която упражнява контрол върху входните суровини). Производството на фирмата е пряко зависимо от цените и условията за доставка на билки, тъй като тяхното количество и качество се обуславят от климатичните и атмосферни условия през годината. Производството на фирмата е напълно натурално и следователно не замърсява околната среда. Опаковките се правят от рециклиран картон.

Демографски и социално- психологически фактор.
Демографските изменения оказват съществено влияние върху продуктивността на фирмата. Много части на страната се обезлюдяват и все по - малко хора се занимават с отглеждането на билки. От друга страна Европейския съюз поддържа програма за социално насърчаване, като вдига ценовото ниво.
Така пред потенциалните събирачи изниква преспектива за по-ниско платена, но по лека работа. С развитието на индустриалния сектор се наблюдава все по-голям отлив към високотехнологичния бранш.

Политически фактор.
Дейността на фирмата по набавянето на суровини (билки) изцяло е съобразена с приетия Закон за лечебните растения, който регламентира всички дейности по събиране и преработка на диворастящи лечебни растения. Същевременно култивираното отглеждане на упоменатите растения е прието като алтернативна земеделска дейност на зърнени, тютюневи и други, основни за България култури. В полза на това твърдение говори фактът, че отглеждането и преработката на лечебни растения са включени за финансиране по програмата САПАРД и се подпомагат от фонд "Земеделие".

Конкуренти.
Основни конкуренти на "Биопрограма" ЕАД в България са фирмите: "Билкокооп", "Тракия експорт", "Плантафрукт експорт", "Бул плант" и други.Отношенията с тези фирми се основават на принципа на свободната конкуренция. Между тях няма сключени договори за разпределение на международните пазари. Много от международните партньори на фирмата търгуват и с конкурентите й едновременно. В международен план конкуренцията не се свързва конкретни имена на фирми, а с цели държави. Световни конкуренти са Полша, Египет, Чили, страните от Южна Америка, както и тези от Азия и Балканския полуостров.
Най - големите предимства на организацията спрямо нейните конкуренти:
- Лидер с над 50% пазарен дял
- Гъвкавост на дистрибуционната политика
- Добър имидж, името на фирмата е синоним за качество
- Най - добрата технологична база
- Отлично подготвен персонал
- Поддръжка на продуктово разнообразие и възможност за разширяването му

Доставчици.
"Биопрограма" е пряко зависима от цената и условията на доставка ма филтърна хартия, която е основната суровина за пакетиране на чай. При отсъствието й всяко производство е невъзможно. Филтърната хартия за чай, имаща всички необходими сертификати и отговарящи на всички стандарти, се произвеждат от 3 фирми в Европа. БИОПРОГРАМА е подсигурила своите доставки, като работи с две от тях.

Едната е в Англия-консумативите са по-евтини, но в 50% от доставките винаги възникват някакви проблеми.
Другия доставчик на филтърната хартия е в Германия- по-висока цена, но за сметка на това гарантирани доставки в срок и високо качество. Германската фирма е технически по напреднала и тяхната хартия предлага по-добри вкусови качества на чая при еднаква суровина, ето защо "Биопрограма"ЕАД предпочита да работи с тях.

Потребители.
От 60-те години на 20век до сега, благодарение на далновидната си политика, България е успявала да заеме от 1 до 3 място в света по износ на билки и лечебни растения в Европа, както и да се класира сред първите 10 в световен мащаб. "Биопрограма"ЕАД е успяла да създаде стабилни търговски взаимоотношения и успешно изнася продукция в страните от Западна Европа, Северна Америка, а по-рядко и в Азия. Потребителите на продуктите в страната са от най-разнообразни възрастови групи. Повечето от тях са с ограничени доходи, но също и такива, които предпочитат екологичните и здравословни продукти.

2.Вътрешна среда.
Силни страни...
1.Професионализъм на персонала.
2.Адекватни финансови ресурси.
3.Изграден добър имидж.
4.Лидерска позиция на търговската марка.
5.Готовност за разширяване на производството и асортимента.
6.Добър организационен климат.



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Маркетингов план на фирма за чай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.