Маркетингов анализ


Категория на документа: МаркетингОтговор ,,ДА" - 43%

Отговор ,,НЕ" - 52%

Отговор ,,БЕЗ МНЕНИЕ" - 5%

Може да се направи извода, че значителен брой потребители в региона на възраст между 12 и 50 години (около 50%) консумират и предпочитат сирене тип ,,Дунавия". Това предполага значително потребителско търсене, което подкрепено с по-ниска цена при съпоставимо качество, ще наложи произвеждания от гореспоменатата пловдивска фирма продукт на пазара.

Сила на конкурентите

Конкуренцията в млекопреработвателната индустрия е силна. Основна роля в конкурентната борба играят двата основни фактора:

- качество на предлаганите производи

- равнище на цените

Пловдивският район е с висока степен на концентрация на млекопреработвателни предприятия, предимно малки мандри. Конкуренция от страна на предлаганата стока, а именно сирене тип ,,Дунавия" не може да има за местната фирма, защото доставяното от Северна България първо се оскъпява от транспортирането и второ - качеството, което предлага е съпоставимо.

Търговците на територията на Южна България ще предпочетат без съмнение продукцията, която се предлага тук, в Пловдив (без големите транспортни разходи и загубата на време).

Сила на доставчиците

Производителите на основната суровина за млекопреработвателната индустрия - кравето мляко, могат да влияят в значителна снепен на ценовите равнища и качеството на продуктите от млекопреработвателната индустрия. Пловдивският регион се отличава с отглежданите породи крави и с относително висококачествено мляко, което те дават. При сериозната конкуренция по отношение на изкупуването на суровината от първостепенно значение са три основни момента:

а) стабилно ниво на цената в средногодишен план

б) навременно плащане за доставките й

в) преференции за млекопроизводителите

Опаковка и разфасовка

Сирене тип ,,Дунавия" се предлага на пазара на бучки по ~0,5 кг в тенекии по ~16кг, 5кг и 2 кг. Разбира се от търговската мрежа всеки клиент може да закупи и количество по-малко от цяла бучка.

За разлика от бялото саламурено сирене, което можем да срещнем и във вакуум опаковки по ~1кг, сиренето ,,Дунавия" до момента се предлага само в изброените по-горе варианти и съответно в насипно състояние. Всяка фирма е длъжна да поставя етикета си както е при всяко хранително изделие, в който да фигурират, както следва:вид на продукта, съдържание, съхранение, срок на годност, данни на производителя и телефони на потребителя.

Реклама

Както при всички продукти рекламата стои на една от стартовите позиции на бизнеса, така и в този бранш тя е от особено значение за успешната търговия. Разбира се сиренето не е нов продукт, на който предстои тепърва да се наложи на пазара. Конкуренцията обаче, изисква популяризирането на стоката.

За никой не е тайна, че големите компании изразходват значителни средства за реклама, която неминуемо трябва да се подкрепя от качество.

Не е чудно, че толкова много компании разчитат на известни личности, хора, създаващи модните тенденции, или дори на изглеждащи на пръв поглед съвсем обикновени потребители, които работят за изграждането на тънката ивица, свързваща продукта с потребителя. В България на последък в популяризацията на млечните продукти се долавя присъствието на чисто народните мотиви.

Извод

В резултат на извършеното маркетингово изследване заключителните изводи са:

- приемливите цени, високото качество, рекламата са гаранция за мащабно потребителско търсене
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.