Маркетингов анализ


Категория на документа: Маркетинг


 Обект на маркетингово изследване- сирене

На територията на Република България масово се произвежда сирене, с което нашата страна заема едно от парвите места в световната класация за най-добро по качество.

В млекопреработвателната индустрия в България се произвеждат три традиционни продукта - бяло саламурено (краве и овче), сирене тип ,,Дунавия" и кашкавал тип ,,Витоша". И трите продукта притежават отлични вкусови и хранителни качества. При производството на тези продукти се получават и други производи (масло, извара, сметана и др.).

По данни на Международната федерация по млекарство (FID-IDF) България заема едно от първите места в света по консумация на сирене. Тези продукти са основни за българската млекопреработвателна индустрия и над 90% от преработеното мляко се използва за производството им.

Цени

Като традиционни продукти, имащи първостепенна важност в ежедневното меню на българина, както и липсата на продукти заместители, млечните продукти са с ясно изразена ниска еластичност на търсенето спрямо цената. Флуктоациите в цената рефлектират твърде краткотрайно на потреблението (респективно търсенето).

Основен мотив обаче за избор на вид и марка на продукта от страна на потребителите се явява на първо място съотношението цена-постоянно качество и на второ-относително ниската цена в сравнение с общата пазарна такава.

Само една фирма на територията на Южна България скоро ще стартира производството на сирене тип ,,Дунавия", което по принцип се произвежда единствено в Северна България (Русе).

Транспортните разходи ,,натоварват" допълнително цената на продукта с около 7-10% на единица. Поради това и поради факта, че относително-постоянните разходи на пловдивската фирма са по-ниски от производителите в Северна България може да се счита, че на крайния потребител ще се предложи значително по-ниска крайна цена (с около 10-12% от конкурентната такава) при съпоставимо качество.

Дистрибуция
Дитрибуцията на млечните изделия в рамките на страната има ясна и утвърдена схема. Почти за всички тях се използва следния дистрибуторски канал:

Схема 1

Транспортирането, както и складовото съхранение на сиренето става само в хладилници. При температура от 0 до 2 градуса, което изисква търговците да разполагат с необходимото оборудване.

Основната използвана дистрибуторска стратегия е стратегията на ,,издърпване" на продукта, като потребителите се насочват предимно към продуктите на производители от техния регион.

Доставките се реализират по вече утвърден практически ред -по заявка, на място и безплатно за търговеца на дребно.

Специфика на бранша

Основните нормативни ограничителни условия при извършването на дейността производство на млечни изделия са три:

- изискване, относно помещенията, оборудването и технологията, по които се преработва млякото;

- изисквания, относно качествените параметри на преработваното мляко;

- изисквания, относно качествените характеристики на крайния продукт (според БДС).

Постигането на критериите във връзка с горните условия изисква значителни по размер инвестиции, което определя и сравнително високата бариера за навлизане в бранша.

Специфика при ценообразуването

Няма нормативни ограничения във връзка с определянето на крайната цена на изделията. Големият брой конкурентни производи, сравнително еднаквата технология и изискванията на БДС, са определящи за ценовите нива в бранша.

Специфика при данъчното облагане

Няма специфични изисквания при облагането на дейността.

Продажбите на производите се считат за облагаеми сделки по ЗДДС.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.