Маркетинг в туризма


Категория на документа: Маркетинг


= Целевите групи - представляват относително обособени групи от криенти, посредници, контрагенти, журналисти, политици, специалисти-професионалисти и др.

= Информацията от "други източници" - включва много други канали за информация като : слухове, коментарии от телевизията, радиото, пресата , рекламните средства до които дадена целева група има широк достъп.

4.Средства на В О

> Основни средства : живото слово/ влиянието на владеенето на чужди езици, интонацията, професионална терминология, външен вид, облекло, жестикулации / ; разговори по телефона / предварително разработване на схемата на разговора, ясно и изразително представяне на исканията и внимателно изслушване на събеседника, изпращане на писмени потвърждения в резултат на постигнати договорености в хода на разговора / ; вътрешни печатни издания / влизане в експлоатация на нови можности, откриване на нови дейности или продукти, юбилейни годишнини, повишаване в длъжност, материални и морални стимули за отделни служители и работници / ; полувъншни печатни издания / списания, проспекти, брошури и др. адресирани към лица извън фирмата - посредници, кореспонденти, представители с цел по-пълна и постоянна информация за живото вътре във фирмата / ; външни печатни издания / луксозни издания за точно определен кръг лица - посредници, инвеститори, видни политици и общественици / ; рекламна фотография - черно-бели снимки, диапозитиви и др. ; видео и киноматериали.
> Комбинирани средства : писмени средства за масова информация / национални и местни вестници/ ; устни средства за масова информация / радио, телевизия/ ; скрити средства / осведомителни агнеции, независими журналисти/.

При използването на писмените средства да се обърне внимание на : предварително разработване на проекта за пресата на принципа "на думите да е тясно, на идеите - широко".Да се прави подробен списък на онези на които се изпраща даден материал и се упоменава името на адресата за поддържане на личния контакт.Да се събират и обработват вече отпечатаните материали и се използват за други подобни публикации или за отзиви.

При използването на устните средства за масова информация да се предпочита пресконференцията в точно определен ден и час но не повече от 1,5 до 2 часа. Нужно е да се създаде обстановка на дружелюбност, приветливост, внимателно изслушване на въпросите и даване на пълна , изчерпателна информация, без нравоучения или остри реплики. Да се избягва израза : Без коментар! ". Важно е как се настаняват журналистите - буквата П или кръгли или овални маси, така че да се създадат благоприятни условия за гледане и записване на информацията.Възможно е при зададени много въпроси те да бъдат групирани и отговорите да са по-сбити. Друга форма е даването на интервю. Тук е нужно да се говори ясно, конкретно и точно. Друга форма е провеждане на конференции с участието на научни работници и професионалисти. Провеждането на конференции може да се съчетае с участие на изложба, панаир или борса.Поканените не бива дза бъдат повече от 40 души. Водещия дава основата за провеждане на дикусии и обобщава изказаните мнения или предложения.

??

??

??

??

1

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.