Маркетинг на продукт на поклонническия туризъм


Категория на документа: Маркетинг


Доклад

На тема:
Маркетинг на продукт на поклонническия туризъм

Поклонническият туризъм в България е все по- разрастваща се туристическа дейност. Днес на територията на страната има около 160 действащи манастира, като някои от тях са признати за паметници на културата и архитектурата и са включени в списъка на ЮНЕСКО. България има съществени ресурси за развитието му, но недостатъчна политика по отношение на бъдещата му перспектива, смятат хората от туризма. Повечето от светите места обаче нямат необходимата база да посрещат туристи. Затова за развитието на този тип туризъм трябва де се обединят усилията на религиозните общности домакини, субектите на туристическата индустрия и отговорните за териториалното развитие държавни власти и местни администрации, категорични са от бранша. Съвременни исторически изследвания свидетелстват за силно изявено поклонничество по българските земи още в Древността. Разкрити са множество светилища и оброчища, най-известните сред които са Беглик таш, Перперикон, Татул и които заемали значимо място в религиозния живот на древните жители. Изброените култови места се явявали притегателен център за поклонение пред боговете и участие в религиозни церемонии. Основната причина била приношения към боговете, молитви за благоденствие и закрила. По време на религиозните церемонии се изпълнявали древни обреди с участието на събралата се маса молители. С появата на монотеизтичните религии тяхната функция замира и поклонничеството преминава към посещение на светите места за християнството и исляма. Първопричината за религиозните пътувания - поклонничеството и днес е водещ мотив за посещение на религиозни обекти. За България в най-чист вид то може да се наблюдава при организираните преклонения пред чудотворни икони. Като пример може да се приведе хилядното множество посетило патриаршеския храм "Св. Александър Невски" при представянето на 3-те чудодейни икони от Рилския, Бачковски и Троянския манастир в София през 2007 и 2008 година. В скорошен план поклоннически интерес предизвика посрещането на копието на чудодейната икона на Пресвета Богородица "Достойно есть". Друго направление в същия аспект е преклонението пред мощите на светци и религиозни лица. Поради светостта на тленните останки и вярванията за тяхната чудодейна сила се регистрира значителен посетителски интерес. Така например служителите в църквата "Св. Св. Кирил и Методий" в град Созопол отчитат интензивен поклоннически и туристически поток към обекта с оглед излагането на откритите през 2010 г. на о. Св. Иван край града мощи на Св. Йоан Кръстител.

Продукт на поклонническия туризъм в България може да бъде плануваната статуя на Свети Йоан Кръстител в Созопол. След откриването на мощите на Свети Йоан Кръстител в Созопол и новооткрито сведение във византийска поема от XIII век за това, че светецът е покровителствал града. Фондация поема инициативата за издигането на 8 метрова статуя на светеца.
Статуята ще бъде направена от бронз. Вече е изработен макет от виден български скулптор. Засиления туристически интерес след отктриването на мощите свидетелства за това, че има възможност за развитие и на поклонническия туризъм в града. За да се случи това, обаче, трябва продуктът "Созопол" да бъде предлаган адекватно и ефективно.

Преди да бъде пуснат пазара на продукта има няколко много важни стъпки, които маркетинговите специалисти трябва да следват:
- Трябва да се направи проучване на пазара, от което да се извлекат данни относно потенциалните клиенти.Чрез това проучване ще има възможност да се раздели пазара на сегменти по различни критерии (географски, демографски, икономически, социологически и др.) , след което да се обърне внимание на сегментите, чиито участници биха били заинтригувани от продукта, който ще се предлага на пазара.
- Трябва да се обърне голямо внимание и на чуждестранните туристи, които ежегодно посещават България (да се получат данни от анализи или да се направи такъв относно делът на туристи, които посещават България специално ,за да практикуват поклоннически туризъм и тези, които летуват в страната, но биха се интересували от закупуване на продукт на поклонническия туризъм ).
- Трябва да се обърне внимание и на пазарните сегменти, които са били разграничени по икономически критерии - какви са финансовите средства , които определнени потенциални клиенти биха отпуснали за продукт на поклонническия туризъм и да съобразим цената на продукта с очакванията и възможностите на сегмента, който е определен за целеви.

Това са едни от най-важните стъпки, които трябва да бъдат преминати преди самият продукт да бъде реализиран на пазара. Има обаче голям брой други по-конкретизирани към самият продукт маркетингови дейности, които биха направили продуктът успешен :
- След като се определи целевия сегмент трябва да се направи проучване изследващо психологическите и социологическите характеристики на клиентите, което да подпомогне самото представяне на продукта - рекламата (като предварително сме разбрали как определения сегмент реагира на рекламата и сме структурирали посланието ,така че да му бъде обърнато внимание)
- Подходящо е да се използва външна реклама (табели, билбордове, плакати) в близост до самия обект и по основните транспортни линии, по които туристите преминават докато достигнат целта на туристическото си посещение. По този начин може да се привлече вниманието им и ,евентуално, да достигнат до решение за покупка на предлагания туристически продукт.
- Трябва да се работи в сътрудничество с българските туристически агенции, които да подпомогнат предлагането, разпространяването и усвояването на продукта.
- Трябва да се работи в сътрудничество с хотели и места за настаняване в близост до локацията на продукта на поклонническия туризъм, където туристите да могат да намерят информация посредством брошури, диплянки и други.
- За да бъде по-привлекателен продуктът могат да бъдат използвани и съпътстващи продукти - книжки с историята на туристическото място, карта на града, картички и други сувенири, които биха могли да привлекат повече клиенти.
- Би могло да се използва и телевизионна реклама, но това е в зависимост най-вече от финансовите възможности на организацията, която предлага туристическия продукт,защото тази реклама е една от най-скъпите,аудиторията до която достига е твърде голяма ,не сегментаризирана, много хора имат негативно отношение към телевизионната реклама и понякога вероятността продуктът да бъде видян, забелязан и предпочетен е търде малка.

Маркетингът може да ни предложи неограничени възможности за това как да предложим продуктът, с какви средства и към кого в зависимост от целта, която трябва да бъде постиграна и от самия продукт, който се предлага.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг на продукт на поклонническия туризъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.