Маркетинг лекции


Категория на документа: Маркетинг-Организирани (пазари на организациите потребители)-юридически лица които потребяват стоки и услуги с цел
Организираните биват

Бизнес пазари - най-конкурентни

Пазари на държавни организации и администрация - влиза се трудно, силно регулирани са, дават голям доход

Пазари на частни нетърговски организации - с по- малка печалба, по- малък обем

Пазари на междинни продавачи - всички междинни клиенти

b2c - маркетингови дейности, насочени към краен потребител
b2b - маркетингови дейности, насочени към други компании

Според географския обхват:
Вътрешни(национален)
Външен(международен)
Регионален(регионални особености, разпределение на дистрибуцията)

Според спецификата на продукта
Стокови
Фондови
Парични/валутни
Пазари на услуги

Анализите на пазарите за маркетингови цели трябва да осигуряват:
Водещи тенденции - потребителски предпочитания , движения на пазара (това лято ще се носи розово и оранжево)
Големина на пазара - възможности за потребление като не се отчита само брой потребители, а и честота на потребление
Поведение на потребителите
Динамика на търсенето
Покупателна способност
Конкуренция
Теория на конкуренцията
Важност на конкуренцията за съвременните пазари
Държавата управлява и регулира конкуренцията, защото от това печелят потребителите
Закон за защита на конкуренцията, комисия за защита на конкуренцията

Области на действие:
Споразумения, съгласувайки практики (картелни споразумения)
Злоупотреба с монополно и господстващо положение
Контрол върху концентрациите на компаниите
Забрана за нелоялна конкуренция - начинът държавата да предпази компаниите от избиване помежду си

Конкуренция
Конкурентните отношения в икономиката:
-Свободна конкуренция (съвършени пазари)
-Ограничена конкуренция (несъвършени пазари)

От гледна точка на маркетинга конкурентните отношения са по-комплексни, тъй като в схемата се включва и потребителят
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.