Маркетинг лекции


Категория на документа: Маркетинг


Не е необходимо продуктът да е "най-добър", а само "достатъчно добър"
Продуктовите иновации са ключови, това прави маркетинговите стратегии по-обосновани и успешни

-Комуникация на бранда без позициониране: да бъде забелязан, запомнен и да се поддържа от известността
-От AIDA към ATRN

Известност-->Опит-->Подкрепа-->Побутване
(Awareness) (Trial) (Reinformecent) ()

Репозициониране:
Репозиционирането е промяна в позиционирането
Зависи от промяна на корпоративната стратегия
Дилема: промяна или поддържане на позиционирането

Причини за репозициониране:

-продуктът не е позициониран правилно (успешно)

-агресивни действия на конкурентите

-промяна на представата на потребителите за продукта

-избягва се т.нар. "продуктов канибализъм" -
Репозиционирането струва скъпо

Същия продукт
Различен продукт
Същия целеви пазар
Репозициониране на имиджа
Репозициониране на продукта
Различен целеви пазар
Неосезаемо репозициониране
Осезаемо репозициониране


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.