Маркетинг лекции


Категория на документа: Маркетинг


Маркетинг
Лекция 1 - 29.01.2013
Световен икономически форум (www.wef.org )
Индекс за глобална конкурентност (1. Великобритания, 2. САЩ, Катар, Германия, Австрия)
Филип Котлер - гуру на Маркетинга - превод на книгите му, издателство ЛОТУС
1ва книга - "Аотика"
2ра книга - "Маркетинг 3.0"
Теодор Левит - "Теодор Левит за маркетинга"
Майкъл Портър - "Стойностна верига" или "Верига на стойността"
Крайна оценка:
1)50% семестриялен изпит
2)25% от полусеместриален тест
3)25% проекти в упражнения

Конспект
Какво ще изучаваме?:
Контролируеми и неконтролируеми фактори
Как се прави маркетингово проучване? - има 3 варианта: оптимистичен, реалистичен, песимистичен.
Маркетинг план и маркетинг стратегия
Маркетингов одит - проверка на коректността на подбраните от нас маркетингови дейности съобразно законите и правила
Как се организира маркетингът в предприятие?
Как да правим маркетинг: продуктова политика (различна от производствената политика; трябва да планира съобразно пазарните потребности какво да произвежда), ценова политика
Комуникации в маркетинга
Закони, които регулират правилото на маркетинг
Модели на поведение на потребителя
Сегментиране

ДА СЕ ПРОЧЕТЕ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ!
Какво е подвеждаща реклама?
Какво е глобален договор, какво са зелени изделия?

Какво да разбираме под Маркетинг?

Класическо разбиране: Съчетание от дейности, правила и инструменти, чрез които се създават, доставят, предлагат се в системата на търговската мрежа и се прави реклама за предложение, които носят изгода и стойност за клиента, за партньорите и за обществото като цяло

дейности, правила и инструменти -> НИД (научно-изследователска дейност)-> производство(качество на суровини, организация на производство) -> реализация-обслужване -> доставяне -> стойност, изгода за клиента и за обществото

Модерно разбиране: Управленски процес, съгласно който работи цялостната дейност на една компания се съобразява с изискванията на клиента и с изкуствено създадени нови потребности
Маркетингът НЕ Е ФУКЦИЯ.
Маркетингът като изкуство: "Маркетингът е изкуството да разпознаеш(какво търси потребителя), да развиеш и да спечелиш (кое е най - изгодно икономически) от възможностите, които те заобикалят" - Филип Котлер

Маркетингът като теория
Маркетингът като концепция

Лекция 3 - 12.02.2013
Маркетингово обкръжение

Изходна точка
-Изучаването на маркетинговото обкръжение трябва да взима предвид покупателната способност на хората
-Маркетинговото обкръжение влияе както върху компаниите, така и върху потребителите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг лекции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.