Маркетинг и информационни пазари


Категория на документа: Маркетинг


2) Маркетингови изследвания на каналите на реализация
- изследвания за оценка ефективността на каналите и последиците в тях
- изследвания на колаборацията и мениджмънта на посредниците съобразно техните бизнес-интереси, за да се определят състоянията им на партньорство
- маркетингови изследвания на рекламно-промоционалната дейност - анализ на рекламните послания.
3) Изследвания на рекламната стратегия и ефективността от рекламата

Преди въвеждане на продукта на пазара се използват:
1) тестове на продуктови концепции и идеи
2) лабораторни тестове
3) маркетингови изследвания на пазарно позициониране
4) тестове на търговската мрежа на продукта
5) тестове на опаковката на продукта
6) тестове на рекламни макети
7) тестове за реални пазарни процеси на продукта

Във фаза на въвеждане на продукта:
1) изследване на пазарен дял
2) изследване складови продажби
3) изследвания на цените
4) изследвания на потребителските реакции
5) изследвания на равнището на познатост на продукта
6) изследвания на повторните покупки

Фаза на растеж и зрялост
1) изследвания на промените на поведението на продукта - обем прадажби
2) изследвания на възможни приложения на продукта
3) изследвания на маркетинговата стратегия и практика на конкурентите и ефективността от рекламата

Спад в ЖЦП
1) изследвания за ценова еластичност
2) изследвания върху тенденциите за снижаване на разходите

Тема:

Глобалната и дигитална икономика и информационните бизнес-мрежи

Все повече се открояват следните глобализирани условия:
1) интернационализация на бизнес-комуникациите въз основа на интранетни и ентранетни връзки;
2) формиране на глобални финансови пазари и динамични потоци от тях, при което нараства прозрачността на пазарните отношения;
3) увеличаване скоростта на трудовите потоци зад граница и висока степен на стандартизиране на управленската технология;
4) глобализиране и реализиране на образователните системи, създаващи големи движения на трудовите пазари през граница;
5) многостепенно пререгионализиране на политико-правните и търговски процеси преминаващи над национални интереси и политики;
6) алиансен капитализъм, при който се формират динамични международни правни организации и фирми създаващи нови пазари и удоволетворяващи бързи потребности в тях;
7) фуднаментално развитие на информационните пазари, изискващи динамични управленски технологии в режими на мрежови комуникации.

Бизнес мрежите са съвременна форма на осъществяване на бизнеса и се изразяват като функционално специализирана организация свързваща в едно многобройни фирми, институции и държави посредством тяхната заетост с общи съвкупности от дейности.

Бизнес мрежата включва следните елементи:

1) икономически субекти - партньори - обединени в концерни с разнообразно производство, търговски посредници и асоциации, банкови институции (възли в организацията;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг и информационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.