Маркетинг и информационни пазари


Категория на документа: Маркетинг1/ метод на първичните данни

2/ метод на вторичните данни

Вторичните данни са събирани и използвани по неконкретен повод. Те са налични и спестяват време и средства. За да се използват е необходимо да сме редварително убедени в тяхната полза и целева употреба. Вторични данни са централни и регионални публикации, търговски и финансови доклади и т.н. При ползването им от особенно значение е откриване вероятността за точност в тях (дали те са от оригинален източник или от копие).

Първичните се събират чрез специализирани Мгови изследвания с цел решаване на конкретен менаджерски проблем. Събират се главно чрез следните методи:

1/ качествени методи за събиране на информация (за генериране на идеи и хипотези)
- дълбочинно интервю
- дискусии в работни групи (фокусни групи)

2/ наблюдение:
- обикновенно;
- тайно;
- самонаблюдение.

3/ методи на допитване - систематично събиране на структурирана информация за отделна социална група. Може да бъде изчерпателно или чрез извадка, чрез анкета по поща, пряка или персонална анкета, телефонно интервю, улична анкета и т.н.

4/ методи на експеримент - въвеждат се множество изменения в предполагаемите променливи. Използват се техниките "пред" и "след", техника на "случайните грешки", техники на четерите групи на Соломон и т.н.

Дълбочинното интервю се проявява в два типа:ненасочено интервю или интервю с фокус. Ненасоченото се характеризира с това, че се осъществява без предварително подготвени въпроси с максимална свобода на участниците. Структурата му зависи от самите участници. Свободното интервю се използва във формулативните стратегии. Интервюто с фокус изисква предварителна подготовка с изследователя, при което респондента (интервюирания) е предварително запознат със системата. Интервюто с фокусна група се обработва чрез статистически методи (корелационен анализ и др.). Фокусното интервю е успешно, когато е насочено към действащи специалисти.

Дискусия във фокусни групи - (като друг метод) група от 6 до 10 души и се разработва групова беседа и дискусия с предварително определена тема. Специалиста водещ дискусията се нарича "модератор".

Проективни методи - използват се при неопределени проблеми и ситоации и икономически субекти. Най-често срещани техники тук са :
- асоциативна - респондента изказва първата дума (фраза) след което изследователя му предлага друга дума или фраза;
- тестове за допълване - предлагат се недовършени или неясни изречения на ресондента;
- интерпретация на образ - т.нар-я ТАТ (тестус-тематично адаптивни) тестове;
- косвени въпроси за трети лица - въпроси, които се поставят на косвени участници в бизнеса имащи непряка връзка в изследваната ситоация;
- метод на волевите игри - на респондента се предлагат роли с особенна противопоставяща се позиция.

Типология

1) нови фирмени възможности - продуктови маркетингови изследвания - на предпочитания, продуктови линии и продуктов микс, качество на продукта и ISO .......; имидж на продукта.

2) пазарни изследвания - на основните характеристики на пазара; изследвания на продажбите; на мотивация при покупка; на потребителските очаквания, навици и предпочитания по пазарни сигменти.

Цена 1 1 - висока цена и качество

2 - ниска цена и качество

2

! Ние на кой пазар сме !

качество

Оползотворяване на бизнес-възможностите
1) Изследване процесите на договори, сделки, покупко-продажбиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг и информационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.