Маркетинг и информационни пазари


Категория на документа: Маркетинг


Тема 1
Маркетинг и информационни пазари

1. Системата маркетинг - елементи, функции, връзки, структури.
2. Пазари. Видове.
3. Характеристика на пазарите.
4. "Продукти - конкурентност" по пазари.

Маркетинга като бизнес функция е позната през 80те год. на миналия век и формирана като такава въз основа на решаване на следните бизнеспроблеми:

1/ целево ............

2/ осигуряване на конкурентно превъзходство на икономическите субекти;

3/ планиране, организиране и контрол на устойчиво развитие на фирмите в отношението: цел - ресурси - рискове - резултати;

4/ информиране на съответен ...............

Тези четери проблемни области изискват и съответни елементи на маркетинга чрез които планово да се осигурят фирмените резултати в т.ч. очакваните акционерни цели, възвращаемост и реализация.

Основни елемменти на маркетинга: (две осн.групи ел/ти)
1) статични
2) динамични

Статични ел/ти на Мга са:

1/ продукта - често наричан твърд елемент. Той се анализира, изследва, отчита със следните пок/ли: родуктова линия, микс, асортимент, опаковка, разфасовка, технология и е свързан със задоволяване основните отребности на клиентите на фирмата.

(родуктови отношения - софт)

2/ кадри във и извън фирмата - хард, а софта е отношения - контакти.

3/ посредници - брокери, дилъри, борси, тържища, безмитни зони (софт)

От гледна точка на Мга като функция, Мга има следните елементи: 4 типа леонтиеви вълни - за цикличността (делови цикли)

П1 - продукт

П2 - цена Стратегия на ликвидност, коопериране и

П3 - клиент сливане

П4 - промоция, реклама

Основни структури - тук се използват следните оценки: р/ди за управленски труд при внедряване на нови решения.......... - икономически пок/ли за които всяко лице отговаря във фирмата.

2. Видове пазари

легитимност комютъризация на информационните потоци

традиционни (ръчно, частично, автоматично)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетинг и информационни пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.