Лекции по потребителско поведение


Категория на документа: Маркетинг


Важно е да се подчертае, че във всяка конкретна ситуация заинтересоваността на попадналия в нея потребител зависи от актуалните в дадения момент последствия, цели и ценности. Степента на възприеманата от потребителя важност при определена ситуация ще зависи от крайните етапи на веригите “средство-краен резултат”, актуализирани в тази ситуация. Следователно, заинтересоваността на потребителя в конкретна ситуация има две измерения - устойчива (enduring involvement) и ситуационна (situational involvement). Модел на ангажираността, разработен на тази основа, е показан на фигура 4 .

Фигура 4.

Потребителски

Характеристики

- Представа за себе си –

основни ценности,

цели, потребности.

- Личностни черти.

Устойчива

ангажираност

Продуктови Резултатна

Характеристики ангажираност

Цена Актуализирани Процеси

Символно значение знания, представи на

Рискове и убеждения относно интегр.

… атрибути, последствия и интер-

и ценности. претация.

Ситуационна

ангажираност

Ситуационен

Контекст

Времеви натиск

Социална среда

Физическа среда

Ситуация при покупка

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по потребителско поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.