Лекции по маркетингови изседвания


Категория на документа: Маркетинг


Б пазарни изследвания
- Изследване на определяне на пазара
- Изследване на покупателната мотивация
- Изследване на потребителското поведение
- Изследване на конкуренцията.
Изследване за оползотворяване на възможностите.
А Проучване на каналите за дистрибуция
- Проучване на нагласите на дилърите
- Изследване на ефективността на дилърите
Б Проучване на продажбите
- Изследване на рекламната стратегия
- Проучване на рекламните канали
- Копитестове (съдържание на рекламата)
- Изследване на ефективността.

Всяка компания трябва непрекъснато да проучва потребителските предпочитания тъй като вкусовете на потребителите се променят много динамично. Основните фактори, които влияят върху потребителските предпочитания са:

1. Разнообразяване на предлагането във дадената стокова категория.

2. Интензивност на рекламата.

3. Динамика на цените.

4. Възникване на нова конкуренция на пазара.

5. Моди на дадения пазар и др.

Например предпочитанията относно ароматите на парфюмите се промениха драстично през последните 20 30 години. Преди тежки мощни сладникави аромати, а в днешно време свежи аромати.

Дори макдоналдс като компания със глобален стандартизиран продукт има разновидности в предлагането си в зависимост от вкусовете на различните региони.

Изследване на продуктовите линии. Всяла една фирма произвежда разновидности на основния си продукт. Generic brand (фамилна или родова марка) важно е за фирмата да знае във всеки един момент каква да е продуктовата и линия. Тъй като всяка една фирма произвежда разновидности на родовата си марка необходимо е да се знае каква трябва да бъде структурата на продуктовата линия за това са и необходими тези изследвания на продуктовите линии. Тези изследвания са задължителни за фирмите особено в случаите на предстоящи съкращения на производството трябва да се прецени, кои разновидности на продукта да се запазят в какви процентови съотношения.

Изследване на съотношението качество-цена на продукта. Тези изследвания се налагат защото фирмите трябва да определят оптималното съотношение качество - цена, което да предлагат на пазара. Принципно потребителят не е склонен да заплаща по висока цена за даден продукт и марка от психологическата ценова бариера, която е формирал в съзнанието си. В развитите икономики всички марки, търговски вериги имат утвърден имидж по отношение на съотношението качество-цена. Отделните потребители пазаруват в магазини и купуват съответно марки, които им отговарят на социалният статус. Има марки и търговски вериги, които успяват да се репозиционират от ниският сегмент (ниско качество ниска цена) в по висок ценови сегмент но това става много бавно и не за една година. Пример : марката Ривър райн

Проучване на конкуренцията. Винаги са имали и имат много важно значение за фирмите за да може тя да бъде конкурентно способна на пазара. Всички големи компании изразходват огромни бюджети за проучване на конкуренцията. Показателите, по които се извършват тези изследвания са следните:
- Кои са основните конкуренти. И какво са пазарните им дялове.
- Какви иновации предвиждат да въвеждат основните ни конкуренти.

- Каква е комуникационната политика на конкурентните фирми и по възможност какво са бюджетите за това.

- Какви са дистрибуционните канали които използват и колко посредника има във тях.

- Изследва се и ценовата политика и ценовите стратегии, които използват конкурентите ни.

- Проучва се кои са пазарите на прекия ни конкурент.
Източници на информация при проучване на конкуренцията: при тези изследвания се използват разнообразни източници на информация като преобладават източниците на вторична информация (информация събирана по други поводи във предходни периоди и обикновено от други институции и организации.).
1. Сайтове на фирмите конкуренти.
2. Бюлетини на браншови организации в дадения сектор на икономиката.

3. Статистически данни от НСИСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетингови изседвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.