Лекции по маркетингови изседвания


Категория на документа: МаркетингАД-хок изследвания (експресни проучвания инцидентни)


Показатели при количествени маркетингови изследвания на храни и напитки
- Размер на пазара (обем) в натурални единици - хил. тонове или мил. Литри
- Стойност на пазара (в местна или твърда валута)
- Процентна разбивка на пазара за всеки продукт в зависимост от реализацията на продукта в търговията на дребно и в заведенията за хранене
- Тенденции в средата на консумация потребление на продукта на глава от населението
- Пазарни дялове на основни играчи на пазара
- Тенденции в средната цена за период от няколко години ценови индекси.
ТЕМА: СИНДИКАТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Панелни изследвания - всеки панел представлява поредставителна извадка от лица или домакинства в национален мащаб които доброволно се задължават да водят пълен отчет на своите покупки по осигурен списък за определен период от време.
Лицата от извадката са едни и същи за определен период от време и данните се събират редовно през сравнително кратки интервали от време
Начини за събиране на данните от надежда:

- Домашно посещение и контрол - по скъп но по достоверна информация - този метод е по скъп защото представителя на маркетинговата агенция посещава лично дома на респондентите и той трябва да представи опаковките от закупените стоки през отчетният период. При този метод имаме командировъчни разходи на изследователите. Предимството на метода е, че осигурява достоверна информация защото има доказателства. Все по рядко се използва.

- Водене на дневник по евтин и по бърз метод -

- Омнибусни изследвания - и панелните и омнибусните изследвания осигуряват по точна информация за действителното покупателно поведение на хората отколкото улични интервюта или блиц анкети където лицата може и да не отговарят точно.

- Тези изследвания са удобни когато фирмите искат да получат бързо информация по няколко въпроса но от представителна извадка лица.
Омнибусните изследвания понякога осигуряват неколичествена информация за потреблението.
Предимства и недостатъци на омнибусните изследвания:
Омнибусните изследвания имат две основни предимства първо те осигуряват актуална и достоверна информация която е и представителна за дадения пазар и второ в същото време разходите, които правят за това изследване фирмите са много по малки от колкото ако сами си поръчат това изследване. Може да има 10 блока въпроси от различни сфери.
Видове разходи които плаща фирмата при омнибусни изследвания:
- Плащат се следните видове разходи :
- Твърда цена или такса за участие в омнибуса

- За поръчан въпрос като отворените въпроси са по скъпи а затворените са по евтини.

- Допълнителна цена за използване на шоу карти (помощни карти)
Тема: търговски панели.
Определение: търговският панел представлява представителна извадка от търговски обекти на дребно чието зареждане запаси цени и наличности на стоки по лавини и витрини от пределени продуктови категории и групи се записват и отчитат на редовни интервали от време обикновено на месеци.
06.09.11
Предимства на последния метод:

- Точност (акуратност) на данните

- Синхронност на данните и всичко е в реално време.

- Възможност да се получават на много кратки интервали от време данни за търговския панел.
ТЕМА: типология на маркетинговите изследвания според критерия стратегическа ориентация.
Изследвания за откриване на нови възможности.
А Продуктови изследвания
- изследване на потребителските предпочитания
- Изследване на продуктовите линии (серии)
- Изследване на съотношението качество/цена на продукта
- Изследване на опаковката и цената
- Изследване на имиджа на продуктаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетингови изседвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.