Лекции по маркетингови изседвания


Категория на документа: Маркетинг


1. Бизнес организации или нестопански организации, които имат собствени маркетингови отдели и провеждат МИ със собствен ресурс.

2. Бизнес организации или нестопански организации, които нямат собствени маркетингови отдели и възлагат провеждането на маркетингови изследвания на специализирани агенции в тази област.

3. Специализирани фирми - агенции ,бюра, които се занимават с проучване на общественото мнение и маркетингови изследвания. GFK, Nielsen, MBMD. В някои държави съществуват и специализирани институти и организации, които се занимават с изследване за нуждите на определен сектор от икономиката и са финансирани от държавата. Например в Германия има такъв институт за туризма.

4. Национални институции и организации с различни наименования, които провеждат статистическите преброявания, като чат от информацията за тези преброявания се използва за нуждите на различни маркетингови изследвания.
Тема: ТИПОЛОГИЯ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ РАЗЛИЧНИ КРИТЕРИИ>
В зависимост от вида на събираната информация. Качествената информация е вид информация която отразява мнения нагласи и убеждения.
Видове качествени изследвания:
- Проучвания за първоначално изследване на проблема
- Диагностични изследвания
- Оценъчни изследвания
- Развойни изследвания
Сравнение между качествени и количествени изследвания.
Видове изследвания
Проблеми които се решават чрез тях
Инструменти
Ниво в процеса на вземане на решения
качествени
Да се постигне разбиране на потребителя
Неструктурирано интервю
Решение

Да се анализира социалния и културния контекст на потребителското поведение
Полуструктурирано интервю
За вземане на решения относно продуктовата и маркетингова политика

Да се изследват нагласите отношението спрямо търговската марка
Дискусия във фокусна група
За излизане на нови пазари

Да се проведе предварително проучване на пазара с оглед да се разработят хипотези
Тест маркетинг
За издигане на имиджа на марките на фирмата

Да се изследват мотивациите при вземане на решение
Протокол анализ
За диверсификация.
Количествени анализи.
За описание на пазара - размер местоположение социално демографски характеристики
Структурирано интервю
На тактическо ниво

За описание на реално потребителско поведение колко се купува колко често се купува кога се купува кой купува
Наблюдение на поведението
Използване на количествени оценки и индикатор за нуждите на краткосрочните цели на фирмата

За проучване тенденциите на дадения пазар (лонготитюдни изследвания
Наблюдение на продажбите експеримент.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетингови изседвания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.