Лекции по маркетинг на потребителския пазар


Категория на документа: Маркетинг


Опаковка
Ще разгледаме опаковката в търговските стоки.Тя е дрехата на стоката,тя се появи със своята защитна функция.Стока могат да са бъдат в три състояние : твърдо,течно,газообразно,2 и 3 не могат да съществуват без опаковка.Освет защитва и функция постепенно се появява и маркетингова функци чрез нея да се привлича клиента.Опаковката има : 1.Информационна функция ; 2.Защитна функция ; и други.Опаковка може да се класифицира по няколко начина : 1.Спрямо материалите от които е направена (хартия тя самата има много видове ) ; 1.1.Хартив ; 1.2.Дърво ; 1.3.Пласмаса ; 1.4.Стъкло(отнася се най-много за течните продукти) ; 1.5.Метал(най-често ползвам е алуминия ) ; 1.6.Текстил ( плат ) ; 1.7.Кожа ; 1.8.Композитни материали ( това са тези които могат да се рециклират,те са екологични ).Втори вид 2.Според формата са : 2.1.От гледна точка на превоза най-добре е праввоъгълна(стифиране) ; 2.2.За единичните опаковки се взема най-често са овални ( цилиндрични,като цвете и други видове ) ; 2.3.Цилиндър.Тенденции които са важни за опаковката те са : 1.При избор на продукта най-важни е маркетинговата функция ( да го отличиме,да му създадем имидж там има значение цвят,форма,които да привличат.. ) ; 2.По време на потребление са важно е опаковката да е удобно при незабавна консумация ( например каротнение,пласмасови лъжичи и други ) ; 3.При освобождаването от опаковката са важни следните ( има няколко изисквания ) : 1.Трябва опаковката да намалиме опаковъчните материали(на единица)например да изполваме рециклиращи материали може и други ; 1.1.Да обърнем повече внимание на биоразградими материали за опаковките ; 1.2.Също да има разделно събиране на отпадъците като в това се включват и опаковките ; 1.3.Също при самите производители е казано да маркират и да правят стоките по дадени начини за да може да са по-лесни за рециклиране ; 1.4.Да се направят заводи за преработка на освободени опаковки ; Това е всичко.
Тест
Формата на този тест е същия като този който ще бъде на 11 януари.
1.По своя същност продукта е : В)
2.Кои твърдения за характерни за услигите : В)
А)Не могат да се продават
Б)Неусезамни са:
В)Неотделими от дейноста която ги създава
Г)Свързани са задържителни със стоките
Д)Осъществяват се винаги по един ъ същи начин
Има комбинации
04.01.2013 година
Тема
Дистрибуционна политика
peritable ( стока която се разваля бързо )
Канали за дистрибуция
Преки
Производител(фирма ; outlet ) --> потребител
Косвени
Производител -->ТЕ-->Потребител(П)
Производител(Пр)-->ТД-->П
Пр-->ТЕ-->ТД-->П
Пр-->Търговски посредник(ТП)-->ТЕ-->ТД-->П
Търговски представители
-Агент на производителя ( той е специализиран в брашна на Пр )
-Агент по продажбите ( той най-често работи с различни Пр които не се конкурират помежду си ).
Забележка Агентите могат да работят в различни браншове.
-Дилър ( Deal ) той винаги работи само в един бранш.Той е специализиран.Няма голяма разлика с брокера
-Брокер (Broker)
-Маклер той също няма разлика с брокер и дилър.
Забележка.Брокерите се появяват първо в история и са продавали ХС.Брокерите са си поделили града и всеки си е имал територия за търговия.
В България има три стокови борси ( софия,пловдив и русе ).А фондовите борси е само една.брокерите не могат да се местят ако решат от една борса в друга,освен ако не положи на ново изпитите за сертификат.
-Комисионер работи за %.Той може да продава и да купува и стоки и услуги.
-Консигнатор той е като комисионер но с по-малки функции той само продава и той се занимава само със стоки той обикновено е ТД.Той може да дава по наем площ и на нея да продава чужди стоки без да ги купува и затова продава %,ако не успее да ги продаде ги връща не продаданите.Много често се ползва за резерви части на коли.
-ТП на делкредере обикновения ТП действа на доверието на своя Пр и действа за негово име и за негова сметка на доверителя,а този тип ТП на Д отново действа на името на своя доверител но за своя сметка.Много ТП искат да са ТП на Д понеже комисионните които получават са много по-големи.Обикновените ТП(ОТП) ТП може да продава всички стоки на фирмата на всички клиенти на всички пазари дори може да си играе с цените да ги намаля и увеличава.Но също могат да имат и ограничения като : 1.Региони ; 2.Стоки ; 3.Цени ; 4.С мандар или без мандат.Ако има мандат може да подписва договори ако е без мандат е нужно да дойде представител на висшете ръководство,за да го подпише.
Форму на дистрибуция са три :
1.Интензивна това е масова ,за масова за (алкохолни напитки).Тя е денонощно зареждане.
2.Селективна тя е за специализирани продукти от дадени Пр или само няколко доставчика
3.Изключителна ( това е най-добре ) той е за марки за чуждестранни фирми.той има пазарен монопол,само те могат да продават на определена територия.
Тема 14
Рекламна политика
Медиите - планиране. има стационарна като модели по сградите и подвижни като изрисувани коли.
1.Показатели за оценка на рекламата
-Таргет ( мишена,целта ) това е целевата аудитория
- % на отзовалите се ( това проценти от хората които са я видяли и тези които са дошли )
-Технически коефициент ( това е възможността рекламата технически да стигне до мястото).
-Честота ( повторение ).Дали да една седница всеки ден или един месечно 4 месеца.
-Запаметяване ( може да се измери с припомняне или без припомняне ).Гледа се най-често един месец след като е престанала рекламата както е запонено това е със припомняне
-Да има реклама в съкратен вид.
Днес имаме задача след лекциятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетинг на потребителския пазар 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.