Лекции по маркетинг на потребителския пазар


Категория на документа: Маркетинг


05.10.2012 година
Тема 1

Датите на които ще имам лецкия по този предмет:5,12,19 октомври 2,9,16,23,30 ноември 14,21 декември4,11 януари.И на 18 януари ще имаме един финален тест,който не е единсвено условие за освобождаване.Другото условие е да имаме присъствие.Освен лецкии ще има и писмени задачи,които обикновено за свързани с темата.Нещата които дава са тестове и казуси и понякога задача.Тези нещо които ще даваме на лист в края на часа ще имат участие във освобождаването.Това са двете условия.Диспицплината се състои от 16 теми,които за тези пъти може да има едно и по две теми на лекция.Основните информации за предмета е това.Въпросите за сингнал за заинтересованост.Необходимо съкращения:Маркетинг - М ;Маркетинг на потребителския пазар - МПП ;Потребителски стоки - ПС ;Стокови запаси - СЗ ;Търговия на дребно - ТД ;Бързооборотно потребителски стоки - БОПС .Голяма част от ТД наричаме модерна търговия с модерни формати.Вместо бакалия може да кажем всичко това отпада и се заменя със супермаркет ; Хранителни стоки - ХС ; Касов възел - КВ ;Търговец на едро - ТЕ ; 30 години в САЩ пърия супермаркет но е бул на самообслужване.В него се появява самообслужването това е било революция.Супермаркета е най-често средщания формат за продажби в света. Супермаркета е такъв магазин който е между 200км2 и 1200 км2 има и суперет което е малък Супермаркета.Отличаващо е БОПС и има малко ХС.В един Супермаркет от 10 до 15 % не са ХС.Европейско пазаруване то се прави веднъж месечно.За България деня за пазар е Събота.А в Германия Събота нищо не работи,а в Италия Неделя или празничен ден.Сиеста е следобедна почивка заради топлината има ги в много средноморски страни.Хипермаркет не е голям Супермаркет.Хипермаркет е създаден 1956 във Франция той е френски, Супермаркет е американски.Концепцията на хипермаркета е самообслужване.Хипермаркета също е на самообслужване,но комцепцията на хипермаркета е социална.Първия е бил в Анси,втория в предградие на париж,но те са били задължително на два етажа.Те са по-големи от Супермаркет ( от 1200 Км2 нагоре ).Иинтерсно в пърия хипермаркет той е бил приземен,а втория е на земно ниво.На първия етаж е било помещението на стоки с намелени цени.Не само храни а облекла домакински потребности и прочие.В хипермаркетин 50% са не ХС.Богатите са ходели на горните етажи.Но при нас няма нищо лошо,че пазаруване на приземните етажи,на последък дори е много модерно да се пазарува в магазини с по-ниски цени и прочие тези ги наричаме дискантери.Благодарение на Китай напоследък сме заляти със всякакви стоки плус Българска изобретателност се получава феномена че можем да намерим една стока на различни цени по-евтини и по-стъка.Или както казва Бил клинтант тя е била в Wall mart това е единствения изключително голям и има изключително ниски цени,неговото лого е every day low prices.Там не правят промоции.Понеже това са много разходи за фирмата.При нея нямя нужда понеже то вече има има на магазин с ниски цени.И тя е казала,че нама американе който да не е влязъл в този магазин.Сега има едно шопинг мания всички магазини които са втора ръка или на по-ниска цена и се стремят да си намерят иникални дрехи,които са взети на тънки със внесени стоки от другаде и може да бъде уникална.Нужни е да хванем real barning да хванем изгодната сделка.Други магазини дискаутери един такъв е lidl той е харддискаутерТе могат да бъдат софт и хард дискаутер ( харда е с най-ниските цени ) Калфланд се води хипермаркетин който е дискаутер,и той е софт вид.Lidl е малкия му брат,но и двата са към един и същи концерн той се казва shwarz което означава черен.Българския пазар има ниска покупателна стойности и имаме голееми наеми.lidl за него става дума.те първо си изградиха логистиката и после останало и отвориха на веднъж 14 обекта едновременно.Дори купиха магазините плус.Те бяха на концерн денгелман.Други формати магазини.Има сдружение на чуждестраните фирми в България метро,била,lidl и други.Метро е формат kesh and carry той не е ТД а търговец на едро.Но той продава и на дребно.При ТЕ е нужда да имам карти.иначе не можем да пазаруване без тях.Друга интересно конструкция е така наречение МОЛ.Те по принцип трябва да са накрая на града.Mall значи алея,или търговска улица,трево значение е когато всичките магазини са под един покрив.Идеята е пазаруване с едно спиране one stop shopping.Града с най-много молове е град Русе,понеже хората са по-малко и спрямо отношение там са най-много.В София концепцията е че покупателната сила е за 19 мола.Но в момента са около 10.Мол предлага забавления това не се предлага при другите това само по себе си е (котва - така се нарича).Първия мол в София на Хеброс.Собственика на мола не е нужно да е търговец,той събира наем.Но негава задача е да позволява на всички магазини е да работят добре без да си пречат.Но идеята на мола е да дойдат хората при него и да се забавляват няколко часа.Идеята е да се наиграят и после да пазаруват.Друга форма е ЦУМ но той вече запада това е централен универсален магаин.Искат дори да го направят музей.ЦУМ прилича на мол но те са с еднолични собственици и са разграничени на етажи ( етаж на децата,на родителите и прочие ).Концепцията за мол е да излезе накрая на града къде има магристрала,а не кой да е край.Идеята за мол прераства в нещо по-голяма и се нарича retail park един от първите е в България е в Пловдив това е място където има някакво мола и между тях има общ парк ( като булмакс и другиде до него ).Най-важната отличителна черта на retail park е самия паркинг.Друг формат е формат тип удобен ( type convince ) Този вид магазини за малоформатни.Неговата роля е да замени кварталния магазин.Te първо се появяват около бензиностанции.Удобния магазин е представлявал магазин,който има душкабина също има всичко за пътуващия има стоки приготни за пътници ( фанелки,нови дрехи,шапки и други ) всичко удобно практично нужно за пътя.Тази концепция се премесе у нас.Но при най държавата е малка.Намират се във всяка бензиностанция вече.Когато са на пътя е добре,но няма идея когато са във града и там може да има други магазини където можем да си вземем същите продукти на по-ниски цени.Този тип удобен освен магазини до бензиностанции и те винаги са конбинирани с договори.Но те се появиха и в кварталите.Но за да покажем,че е по-малък го правим експрес като пикадили експрес това е по-малък но с най-необходимите стоки.Интересното там че се махат почти всички стоки и остават само ХС.Друг формат е outlet.Това по принцип трябва да са стоки от минал сезон outlet е магазин на производителя.Затова той трябва да е като дисканутъра.Но при нас не е така.Поради това че са от чужбина те са по-скъпи заради марката и страната.Типичен outlet но истински е в чорау на 30 км от одрин.Той има историческа връзка с българската история.Друг формат е специлизирам формат.Това значи че широчината е едно.той се занимава само с едно стокова група.Но част от специализираните може да ги наречен бутици ,той трябва да е на много високо качество и трябва да е нещо повече от обикновен специализира.Но също има и частно специлизиран.Той още по-тясен като широчина ( като обувки само на nike ).Индустриален пазар стоки покупко-продажба.Машини и съорижения,сировини и материали,компоненти,промишлени услуги,комплекни проекти ( строителство на язовири и други подобни съорижения ).За индустриален маркетинг първия тип е :бизнес до Бизнес това е фирми продават на фирми и купуват с цел производство ; купуват се също и цели технологии на производство ;потрбителски пазар стоки и услуги покупки-продажби ; продават се на крайните потребители ; продават се за лично семейно или домакинство потребление ; най-интересно за маркетинга е домакинското потребление.Когато е еднолично домакинството то е най-неикономичното.Те са най-интересно има наблюдения върху домакинските бюджети.Преди време ни казах че границата на бедността е 273 лева на човек.Тук става дума за самите стоки и услуги.Стоки,стоки от чист вид ( хляб сирене и прочие )стоки,за които не може да минете без услуги ( мебели винаги има монтиране и превоз ).Стоки с услуги по желание ( напримен мебели превоз до адрес е безплатно,но може да го качим до вашия дом за определена сума,но това се говори с клинета може и да не стане затова се казват че са по избор ).В повече случеи те става по принуда.При услуги имам подобно нещо.Има услуги които не могат без стоки.Отиваме на фризьор искате да ви боядисат,но боята е стоката.Има услуги със стоки по избор.Когато са ти направили прическа,но ви казват че можете да използвате тези продукти за да остане за по-дълги.Така това е по-избор..Важна клалификация на стоките.Едните са еднократка употреба.Другите са дълготрайна употреба.При еднократните има видове.Единия вид е на момента,например тя трябва да е студена.Другия вид се казват не на момента,тоест например те може да не са студени понеже ще се носят в къщи.Purchase се употребява,buying не се ползва.Тези два вида са за точките на закупуване ( purchase ) .Маркетинговата стратегия която да се превърне във маркетинговата програма.Стокова политика има ценова политика дистрибуционна политика политиката на опаковката тръгваме визия мисия.Цели ( са увеличаване на пазарния дял ). MS - market share - пазарен дял MSx=Sx i=1nSi.100 .Така се изчислява пазарния дял ; RMS - Related ;Leader - maxMS =MSL .Пример RMSx=MSx/MSL=19/20=0.5 % .Когато учите пазарни проучава никога недейте ако имате малък пазарен дял недейте да преследвавате пазарния лидер а избиране няколко фирми с пазарен дял близъм до нашия.Тези които са под,до,над нас.След целите имаме разработване на стратегия.Тя се нарича още маркетингова стратегия,но тя ще се радели на няколко.После трябва да направим оценка на случилото се до сега.Това е края на първа тема.

Тема 2
Типология на маркетинга

Маркетинговия интернет това е най-разпространия маркетинг в момента.Освен него има и CRM(Customer Relationship Marketing) маркетинг.Друг вид е мрежовия маркетинг.Този вид се използва от Орифлейм.Този маркетинг се нарича още MLM (multi level marketing) Това е принципа на който работи сега цептер.Този вид маркетинг има две огромни предиства 1 има малко на брой хора,всички други са нещатни тоест не им се плаща заплата.2Тези фирми не изграждат мрежов магазин.Те имат само склад и доставка.Маркетинг на позволение появява се главна заради връзката с интернет.Има книга за този маркетинг от колко първата част е маркетинг на прекъсването.Тогава той казва че,тези рекламодатели които изпълняват това трябва първо да поискам позволенение.(направим спамовете както е сега те питат преди да дойдат при теб).В ЕС има най-различни разпоредни за рекламите.Какво не бива да се прави когато се пуснат рекламите.Друг вид маркетинг е вирусен маркетинг това е различен от спама,например маркетинг който е с пускане на слух.Вирусния маркетинг често си имаше своя отрова.Например синдрома на людата крава е направен по същия наркетингов тип,за да се пласират определени стоки.Друг вид е брант маркетинги ( бранд и бренд е едно и също ) бренд е науката за търговската марка.Книгата Фокус е марк брендън и той там описа 22 закона за брендинга.Сега ще има казус.Няма да е тест.Сеща имаме три решения и ние трябва да изберем едно от възможни три и да има опяснение защо сме избрали нея. Маркетинга има направления: 1 философия на бизнеса - тръгва се от пазара (М. Проучване), дава се инфо към производ и отново се връщаме на пазара.2Инструментариум (4-те р).3маркетинга като функция на управление .Различно класифициране се дели по-различен начин според равнището - може да се раздели на : 1микромаркетинг - до 10 души персонал ( ЕТ) 2мезомаркетинг - от 11 до 50 души персонал 3макромаркетинг - над 50 души персонал.Също така и на фирмен маркетинг,който има :1. фирмен маркетинг 2. браншови маркетинг 3. отраслов маркетинг 4. регионален маркетинг - под регионален се разбира региони в България 5. национален маркетинг - цяла България 6. глобален маркетинг.Според отрасъл или браншове се дели на : 1Индустриален маркетинг 2търговски маркетинг 3туристически маркетинг 4агро маркетинг.според начина на прилагане на маркетинга се дели на : 1 недиференциран - при него действаме в целия пазар. Работи с несегментиран пазар 2 Диференциран - при него действаме в даден пазар.3 Концентриран маркетинг - в едно малко място от пазара и само там, което наричаме нисша.4 Мултисегментационен маркетинг - 3 различни маркетинг микса действат.Според целта се дели на : 1комерсиален маркетинг - с цел печалба 2социален.Съвременните маркетингови форми са : 1интернет маркетинг 2CRM- customer relationship marketing 3мрежови маркетинг - използва го oriflamme MLM - multi level marketing 4маркетинг на "позволението" 4вирусен маркетинг - различава се от спам-а. От търг фирми се пуска слух 5 бранд маркетинг.

Тема 3
Маркетингова политика на фирмата
Провежда се анализ на клинтите,друга важен анализ е анализ на конкурентите,само на тези които има пазарен дял като нас,друг анализ е анализ на доставчиците.Той за ТФ е анализ на прозводителните фирми,централи,когато фирмата е производител нейните доставчици са друг вид доставчици.Друг анализ е анализ на обкражаващата среда.Вярното на теста е втори вариант.Търговска фирма (ТФ).Фирмата има две обкражаващи среди 1макросред 2 микросреда но и две са външи по отношения на фирмата,когато става дума за вътрешен анализ те са други.Разликата ме Микросреда (МИС) и макросредата (МАС) .В МИС се разглеждат конкуренти и доставчици но сега вече има и медии в тази част.МИС и МАС не зависят от нас.След като се направи анализ се прави планове цели,мисия и политика на самата фирмата.В момента е много популярен плана за 2020,повече пъти се гледа 7 години напред.Мисията тя винаги трябва да съдържа маркетингов аспектк също качество ,сигурност и прочие.След това става дума за цели.Има три вида цели във фирмата 1 неутрални това са отделни цели на различните отдели на фирмата 2 комплементарни цели те са взаимнозависими което значи че целта не може да бъде постигната преди да се постигне друга по-малка цел нещо такова.Тези 2 са навързани и после голямата цел която винаги е печалбата 3 пречещи ( конкурентни цели ) това са напрамер вътрешни конкуренции на фирмата примерно всяка фирма има бюджет.Какво е конкуренция на цели във една фирма.Едните искат по-високи заплата,отдел маркетинг казва искаме много компютри и накрая идва мениджъра и казва това може да стане и да се направи,а това не това и те правят едно допълнително разпределение.Когато се поставят целите може да се поставят по приоритет най-важно е например да вземем нови продавачи другите могат да почакат,друго нещо е да имам цели и поцели.Има метод който се казва дърво на целит.На края имаме монолистична цел.Напрамер до края на годината трябва да се пусне тази магистрала и това другото може да почака.След като вече имаме цели,пристъпвамето до разрааботването на стратегиите а те ще ни доведат до политика на фирмата.Различни области които наричаме политики а понякога и цели.Най-важното за нас като ориентация на политика е да е ориентирана към потербителите.Да се изследват потребностите и ценностите им,При нас ни интересува платеспособното търсене.Главното е платежоспособното потребителско търсене.В момента на 33 място по покупателна способност в Европа.Фирмата може да е ориентирана към конкуренцията,тя се казва стратегия на последователя.Може да се направим на негов клинет за да проучим конкурент.Може да имаме и някаква ресурса ориентация когато ориентация е ресурса това означава че фирмата търси ресурс те могат да са (финансови,материални,информационно) така че тя е ориентация към инвеститори.Търсене на чуждестранен партньор.Кои са факторите от които зависи всички това.Това са неконтролируемите фактори на МАС.Контролируемите фактори те са вътре във фирмата клалификация на работниците и други оптимизаация и прочие.Кои са отеделните политики които ще изучаваме като съдържание на курса и общата политика на фирмата 1 стокова политика.( продуктова политика )Понеже тя касая потребителските стоки,ще се запознаем със асортиментната политика.2Маркова политика със различни маркови стратегии.3Темата свърза с опаковката 4 мържендайзингова политика.Как да подредиме стоки и как да ги управляваме 5 ценова политика ( как се правят крайните цени на потребителските стоки ) 6 дистрибуционна политика 7 Рекламна политика 8 потребителски промоции всичко това предстои всичко това е във политика на фирмата.Ще завършим със тема за защита на потребителя.Те ще развият една от тези 16 теми.
11.09.2012 година
Тема 4
Маркетингова околна среда
Фирмата е заобилена от по-близка среда,която наричаме микросреда,а по-далечна среда наричаме макросреда,но и двете срещи за външни среди(не вътрешни).Сега ще разгледаме двата вида среди микросредата и макросредата.Има подсистеми които се съдържат в тях.В макросредата имаме политически фактори,икономически фактори(може да сме го учили като така наречение PEST или ПИСТ(политически икономикс)),социално,технико-технологични това са групи фактори на макросредата има още екологични .Като цяло това са PESTEL.Вече политическите фактори се отделян от правните фактори преди са били заедно.Това са 6-те групи фактори на макросредата.В микросредата имаме следните групи фактори : 1.Потербители (клиенти) ; 2.Конкуренти ( анализ на конкуренцията ) ; 3.Доставчици(производители) ; 4.Медии ; Оказа се,че медиите са много важни за маркетинга.Това са груповите фактори на микросредата.Нека сега да разгледаме групите фактори за макросредата.Първо политическите фактори.България е парламентарна република.Каква е връзката межу фирмата и политически фактори,това са разпоредбите на правителството по линия на териториалното управление на които фирмата трябва да се подчинява(като регистрация и други,примерно като падне сняг,кой трябва да чисти и други).Спрямо втората група фактори това са икономическите.БВП каква е прогнозата за 2013 година.През 2012 БВП се увеличи,за разлика от миналите две години.Каква е разликата между БВП и БНП,обикновено е по-голям,но не винаги.Но той зависи от салдото.То се състои за външнотърговски но може и да е друго.Какво е салдото за 2012 внасянето е повече от колкото е внасяне.Но ние имаме и салдо то туризма,което ни помага спрямо икономическото положение на страната.Също може и строителството в други страни,което може да донесе приходи в страната.Всичко това дава БВП.Колко е безработицата за 2012 година 12%(официалната).Друг фактор е инфлацията за 2012 година е около 3-4%.Коя е тази стока от която тръгва цялата инфлация това е петрола.Спрямо него се повишава или понижава цената на барел и от там се започва.Сега разглеждаме социалните имаме покупателна способност сме на 33-то място в Европа.Това е силен фактор при маркетинга.Главния фактор на който купуват хората е равнището на цената.В момента най-търсена дисконтовите магазини.Има друг показател който се нарича богатство(социален) това е притежание и на недвижема собственост,спрямо това ние сме сравнително богати понеже имаме много недвижимо имущество на дадена бройка на един човек.По отношение на депозите се гласува да има лихви по депозитите.Банките казана че ще намалят лихвите по депозитите.В социалните фактори има цяла група фактори,които се наричат демографски,те влияят върху потребление ( пол,възраст).Брой на жените е малко по-висок от броя на мъжете.Около 1970 мъже са били повече от колкото броя на жените поради войните ( главно ) въ България.Мъже живее около 68,а жената е около 76 години ( става дума за продължителност на живот ).Имаме много голяма група пенсионери в България.Ще се стигне до момента,когато на един работещ ще има един пенсионер.Дори може да се каже,че вече е станало.Нашия прираст е отрицателен.Някога е имало ергенски данък ( когато имате 18 години започвате да плащате ергенски данък,понеже няма семейство и не сте женен ).Следващата група са технико-технологични фактори спрямо това са спътници и други.По отношение на екологията,много се говори за застрашеност на нашата планета(глобално затопляне) ; узонова дупка и други.Може да се каже,че ние хората замърсяване морета,почвите,заедно с въздуха.Спрямо правните въпроси има законоустановени норми за провеждане на правилна търговия( за комисията на потребителите и други такива организации ).Това е по отношение на макросредата.Сега микросредата.В нея имаме : 1.Анализ на клиенти.Имаме ABC - анализ той е универсален.Това значи клиентите да се разделят на три групу 1.крупни ; 2.Средни ; 3.Дребни ,по отношение на 1 тук важи правилото на парето(че 20% от нашите клиенти правят 80% от оборота )спрямо това имам key account management ( човек който отговаря за тези клиенти ) и на тях се гледа като на сметки.Спрямо 2-ри вид ( около 30% носят 15% от оборота) ; При 3-та група ( около 50% носят 5% от оборота ).Но винаги трябва да имаме отношения с тях,понеже фирмата не може да си позволи да загуби пари,затова не можем да се лишим от последната група(3-та).Винаги се работи и със трита вида клиенти,но за всеки вид си има отделни стратегии на работа и продажба( на отношенията ).След първа среща,после говорим само по телефон,за да не инвестираме излишни разходи.Втората част сега е анализ на конкуренти.Първо редно е да изберем числото 3(три компонента и да ги анализираме)не можем да направим на всички понеже изисква много средства.Избраните са един по-голям от нас,по-близко до нас,и един по-малък от нас.Лидера на пазара е тази,която има най-голямо пазарен дял.Избираме тези,които имат най-близък пазарен дял до нас.Лидера има пазарен дял 1.Ако нашия дя е 0,5,ние ще гледаме някои с 0,4;0,5;0,6 пазарен дял,това са трите избрани конкурента.Методи за анализ, 1.да станем техни клиенти ; 2.да внедрим разознавач ; 3.Да четем данни за фирмата ( понеже самата фирма дава отчети накрая на годината).Това са препорачителни методи,не са задължителни.При анализ се прави профил на конкурента,той изгледа така.
Показтел
Мин
средно
Мак
ПродажбиРазходиЦениИ се правят различни графики за отделните конкуренти,които анализираме.Като в другите графи не се пишат числа,а се свързат с прави линии.По отношение на доставчиците.Как да си избираме доставчици,да не избираме много доставчици,но да не сме и със ограничен брой доставчици.Избираме ги според : 1.Качество на стока ; 2.Наличност ; 3.Цени(не са решваш фактор,но да са удобни,те са фиксирани(договаряме отсъпки) ; 4.Отстъпки ; 5.Отношение на промоциите ( дали правят и кога ) ; Сега се е развил новия маркетинг (който се прави чрез влог) : фирмата си прави сайт,вземаме мнения на клиенти и разбира какво да правим.Сега примерно може да се потърсиш работя чрез Twitter (примерно).Като цяло рекламата в интернет.Сега имаме тест.
тема 7
Класифициране на потребителски стоки
Първа характеристики на потребителските стоки ( много голям брой ).Те са стотици хиляди А)Много голям брой и много богат асортимент. Б)Относително по-тесен ценови диапазон.В)Много от стоките са на ниски цени.Г)Скъсяване на жизнения цикъл на продукта.Д)Много силно влияние на модата върху част от стоките.(сезонни); 2.Какви са критерите по които се харатеризират потребителски стоки : 1.Според начина на покупка. ; 1.1.Без предварителен избор ( решаваме на минутата ) 1.1.1.Масови стоки (ръководим се от мястото) ; 1.2.Импулсивни ( те са около 50% от продуктите ) ; 1.3.Стоки обект на екстремна покупка.( примерно излезнал е навън и завалява дъжд и си купуваш чадър за момент,понеже ти трябва,но после да не го позлваш това е такава покупка ) ;2.Стоки след едно проучване на пазара.( това са главно някакви дрехи,домашни потреби и други ) ;2.1.Хомогенни ( това са сродни стоки почти еднакви по качество и тук е водеща цената ) ; 2.2.Хетерогенни ( те са все различни различни модели,различни модели,тук водещото не е цената,може да е модела ) ; 2.3.Специални стоки.( те с още по-голямо търсене,примерни кола,яхта,вила,къща и други,те не се решават за момент,а иска много време и подготовка за тях,при тези стоки е водещ имиджа,тук цената не е важна). ; 2.4.Стоки с пасивно търсене.( тя е малко търсене(пасивно)) ; 2.4.1.Стоки,които не са известни.( при тези стоки решение е реклама и друг вид мероприятие ) ; 2.4.2.Стоки за колективно потребление ( отделния индивид не се интересува от тях ).(например поредица от интересни книги). ; 2.4.3.Стоки,които потребителя не мисли да купува,но му се налага.(Например като погребение и нуждата от погребални агенци и погребални агенти ).Втора характеристика 1.Краткотрайност(БОПС)Бързо оборотни потребителски стоки(на английски е FMCG).Те се продават най-много в супермаркетите(това са най-често храни и други подобни).2.Стоки с дълготрайна употреба( това може да е бяла и черна техника и други ).Трети критерии Взаимотношенията вътре в стоките : 1.Взаимнозаменяеми ( тук има сила кръстосаната еластичност ( масло заменяме с маргарин ) заменя се най-често заради по-ниска цена ). ; 2.Взаимнодопълващите се(аксесоари).Имаме аксесоари от тип пожелание (може и без тях),но има и такива аксесоари без които не може като например имаме боя,но трябва да си купим черта и разтрорител,за да можем да работим.Тук много често основния продукт се продава на ниска цена,но допълнителни му аксесоари се продават много скъпо и така се компесира цената и печели търговеца.Четвърти критерии е стоки в зависимост от времето: 1.Купувате се,а плащането е после ( във времето н вноски ). ; 2.Плащане в кеш ( на момента ). ; 3.Има и трета покупка първо плащате и после получавате стоката.(така е било преди правите вноска от 1500 лева и после като мине време може да ви викнат,за да си вземето колата (лада))Това се нарича плащане сега,ползване в бъдеще,това се получава при дефицитни стоки.Петти критерии в зависимост от задоволяване на потребността : 1.С пряко задоволяване.(например ако сте гладни,може да отидите на момента и да си вземете храна) ; 2.С косвено задоволяване.(може обаче да отиде и в къщо и да си сгодвите). ;Шести критерии всичко се дели на стоки и услуги.Стоките се делят от производителя,а услугите не могат да се разделят от производителя. ;
Тема 8
Стокова политика
1.Асортиментна политика : А)Широчина ; Б)Дълбочина(може да е с по-дълбок асортимент и други ) ; Ако се стеснява асортимента значи се намаляват разходите,но можем да губите от клиенти.Ако говорим от 10 към 1 .Колкото повече отиваме надолу ще имаме повече клиенти,колкото повече отиваме на повърхността толкова повече ще намаляват.Можем да го изчислим в графика.Бутик е когато магазина е люксозен.Изтъняване на асортиметн ( означава да се откажем от някои стокови групи ),за нейна сметка увеличихме дълбочината.Обратната маневра се нарича диференциране(когато искаме да го разнообразим става дума за асортимента )тук може да има сложна диферсификация и във двете посоки.При диферсификацията е обикновено магазин и още нещо.Може да е банка,ресторант( кафета ),но всичко е една собственост.Може да е магаизн заедно с хотел.Сега спрямо жизнения цъкил на продукта.fad ( метеор ) това са стоки,кото са създадени за един ден ( като напримерн стоки за деня на влюбените ).
Тест
11.30.2012 година
На 7 няма да имаме занятия на 14 ще имаме на 21 ще имаме.На 11 януари имаме контролно,на 18 януари идваме за изпит или с книжките за нанасяне на оценките на освободените.Брой точки до момента. - 61 то момента имаме толкова точки.Добре е като се има предвид че едното контролно не съм го правено.Тест който ще го правим после ще има около 40 въпроса,което говори ще може да даде около 40 точки още,тоест можем да съберем 101 точки.Самото контролно ще бъде от вида (multiply choices) от четири възможни отговора един е време.Повече пъти са два противоположни един подвеждаш и един верен.Важно е да се ориентирате кой кой е.
Тема
Маркетингова политика
1.Търговска марка(ТМ)Маркетинговата политика може да се каже още като брендинг,менъджмънт.ТМ е име знак символ.Главната цел е да се различава продукта от продуктите на конкурентите((r)е символ за оригиналност).В ТМ има две големи групи : 1.ТМ на производителя ; 2.ТМ ма търговците ; Ние сме учили за 1,но не и за 2.Първо са се появили 1 в следствие са се появили 2.Първо са се появили като стоки без име.Тоест малки неизвестни производители които са търгували(no names).Това са първите стоки (no names) още се наричат бели стоки.След това търговците(Т) са започнали да произвеждат само и тези стоки имат свои етикет ( private label ) още се наричат собствен щемпел на Т.Те могат да са по няколко начина създадени : 1.Поръчка към производител ; 2.Join venture с някои предприятие ; 3.Собствено предприятие ; Кои са приумуществата на 2 са : 1.Увечават се приходите от продажбите ; 2.Засилва се позицията на Т (така Т започва да ползва по-хубавите места в магазините.Най-добре места се давата на фирмата с най-много продажби) ; 3.Поддържа се лоялност ( към магазина.Понеже ако купувате 1,но ако държите на дадена марка ще ги намерите са на магазини с тази марка като Apple ) no namas са били с по-ниско качесто а другите стоки за са с по-добро качество.Но вече 2 не с по-ниско качество от 1. ; 4.Увеличава се избора ; 5.Т познават по-добре потреблението и така могат по-добре да реагират на изискванията на потребителите и са по-гъвкави ; 6.По-добър контрол.Това става благодарение на това че затварят целия процес ; 7.Т имат ползи ползи ( например от реклама на чужди стоки и заедно с това Т вземат такси ,благодарение на това че притежават собствени стоки) ; 8.Могат да правят промоции.И все пак се счита че 2 е заместител на 1,но не винаги и то не с по-ниско качество.Минуси на 2 са : 1.Не всички стоки са 2,например няма 2 в техническите стоки,сложни стоки и скъпи стоки с марка на Т,там където има нужда от високи инвестиции също има ли много иновации при всичките тези неща няма стоки с марки на Т.Там където има много реклама това също е за марка на производител това са като цяло.През последните години се забелязва няколко тендеции при 2 са : 1.Расте относителния дял на стоки с марка на Т.Държава с най-висок дял в тази насока е Великобритания ( 45% ) след това е белгия 35,германия 31,франция и холандия 25%,САЩ 15%,канада 23%,Азия (3-4%) и австралия 15% в България ( 6-10 % ). ; 2.Удобряване на качеството на първо място е ; 3.Разширяване на марката на Т.Което значи 2 се пренася и може да дойде и при нас.Кои стоки са главно от вида 2 са : храни(всички видове.Главно малотрайни,но и във самите храни има материали на 2),безалкохолни напитки,млечни продукти,готови закуски,храни за домашни любимци,полифабрикати,пълномаслени,диетични стоки,екологичночисто храни,замръзени храни,освен стоки има я и във услуги като : баровия,застрахователни,медицински,интернет услуги. ; 3.Глабализация на марката.Тя се прави чрез интернационализиране на търговски вериги.Ние нямаме все още такива Т които да са прекрачили границата.Това е за марките.
Тема 10Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетинг на потребителския пазар 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.