Лекции по маркетинг


Категория на документа: Маркетинг


Нов критерии за оценяване..
До 44 - слаб
45-58 - среден
59-72 - добър
73-86 - много добър
87-100 - отличен

ЛЕКЦИЯ ОТ 11.09.2012г.

Природен фактор - дава информация за природните дадености, наличие и достъп до суровини, енергия и енергоносители.
Показатели:
Приложение:
1. Отчита се защото наличието на суровини и енергоносители е предпоставка за по добра конкурентоспособност..
2. Отчита се и защото често предпочитанията на потребителите са обективно обусловени от природните условия, в които те живеят.
Екологичен фактор - дава информация за все по актуалните екологични изисквания при създаване, преработване и потребяване на продуктите.
Показатели:
Приложение:
1. Отчита се защото екологичният произход на продуктите е от особено значение в съвременния модел на потребителско поведение и се придвижва напред в ранжирането на критериите за избор на продукт при покупка..
2. Налага ограничения и норми, с които фирмите трябва да се съобразяват при производството на своите продукти.

ХЛОРФЛУОРКАРБОНИ - Съдържаща се в парфюмите, но е ЗАБРАНЕНА в страната, защото е опасна..

Анализ на маркетинговата макросреда
Методът за проучване и анализ на факторите от маркетинговата макросреда на фирмата се нарича:
P olitical
E conomical
S ociological
T echnological
E cological
Непрекъснато променящи се фактори от макросредата могат да предоставят както безброй пазарни възможности, така и безброй заплахи за фирмата..

Анализ на маркетингова микросреда
Маркетингова микросреда - основните участници на пазара, с които фирмата си взаимодейства (в непосредствен контакт). Фирмите могат да оказват влияние върху тези фактори и да ги променят.
Потребители - Лица и участници, които купуват продукти за потребление или за включването им в състава на други продукти.
Показатели:
Информация за потребителите:
1. Кои са потребителите?
2. Какви потребности имат?
3. Какво искат?
4. Какви цели искат да постигнат?
5. Кой участва в решението за покупка?
6. Как вземат решение за покупка?
7. Кога и къде купуват потребителите?
Тази информация се събира от: маркетингови проучвания, посредници, медии, специализирани издания, самия персонал.
Отговорите на посочените въпроси позволяват да се оформи моделът на поведение на потребителя, който да служи за изграждане на маркетингова стратегия.
Партньори:
Посредници - хора и организации, осъществяващи връзка между производител и потребител..
Търговци на едро (ТЕ)
Търговци на дребно (ТДр)
Дилъри
БрокериСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.