Курсова работа по продуктова политика


Категория на документа: Маркетинг


1,143 х 0,1 = 0,114
3. Показател за термо- и светлозащитни свойс-тва на опаковката в балове (по 10-степенна скала)
0,10
9
9
Сравняваната стока и еталонът са в еднаква позиция и резултатът от срав-нението е 1: 9:9 = 1
1 х 0,1 =0,100
4. Съдържание на нишесте
0,20
400
450
Сравняваната стока е в по-неблаго-приятна позиция, поради което резул-татът е по-малък от единица: 400:450=0,889
0,889 х 0,2 = 0,178
5. Отстъпка от базовата цена (в % от нея за всяко бурканче над 100)
0,10
30
6
Сравняваната стока е в по-благоприятна позиция и резул-татът от съпоста-вката е по-голям от единица 6:3 = 2
2 х 0,1 = 0,200

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по продуктова политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.