Курсова работа по основи на маркетинга на тема "Дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията на продуктите"


Категория на документа: Маркетинг


Фактори влияещи върху структурата на каналите за дистрибуция
1. Пазарни фактори
* Големина на пазара - ако пазара е голям нуждата от посредници нараства ;
* Географска разпокъсаност на пазара ;
* Начинът на купуване - колкото в по - малки количества се купува и колкото търсенето е по сезонно - дълъг канал за дистрибуция включващ няколко посредника е по - подходящ .
2. Продуктови характеристики
* Нетрайните стоки имат къси канали
* Тежките и с големи обеми продукти имат много висока цена на доставка и превоз и затова също има тенденция да са с къси дистрибуционни канали .
* Сложните и техническите продукти изискват след продажбено обслужване и поддръжка и затова каналите им за дистрибуция трябва да бъдат къси .
* Подобно е положението и за иновационните продукти - по - късата верига улеснява промоцията им .
* За стандартизирани стоки и стоки с ниска себестойност е подходяща за дълга дистрибуторска верига .
* Ако производителят произвежда само един продукт , тогава е добре да го продава чрез търговци на дребно , ако пък произвежда много и различни продукти , тогава може да продава директно .
2. Характеристики на компанията :
* Големите компании извършват много от функциите на дистрибуцията сами и не се нуждаят от много посредници ;
* Малките фирми , тези без маркетингов опит и тези навлизащи на нови и непознати пазари се нуждаят от дълги дистрибуторски вериги .
3. Вертикални маркетингови системи :
* Конвенционална система - всеки във веригата действа съобразно своя собствен интерес дори да е в ущърб на структурата като цяло .
* Координирана система - отделните участници във веригата координират своите действия .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дистрибуцията се осъществява от такива присъщи й дейности като: закупуване на суровини, материали, готови продукти, образуване на запаси, транспорт . Тя освобождава производителя от загуба на време по организиране на продажбите и контактите с потребителите с цел да съсредоточи усилията си върху управлението на организацията на производството, постоянното обновяване на продукцията и постигането на тотално качество.

??

??

??

??

- 1 -

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по основи на маркетинга на тема "Дейности, извършвани в процеса на дистрибуцията на продуктите" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.