Курсова работа по маркетинг в туризма


Категория на документа: Маркетинг


Стопанска Академия "Д.А.Ценов"
Град Свищов

Курсова работа
по маркетинг в туризма

2012 г.

8.35
Анализ на сектор туризъм чрез понятията - търсене, предлагне, продукти/услуги, цена. Ифактори, от които те зависят.
Анализ на туризма по българското черноморие:
Търсенето като цяло е проявата от страна на потребителя на платежоспособност от стоки и услуги. На българското черноморие има голямо търсене на стоки и услуги о то не само от наши, но и от чужди туристи. Като в завизимост от цените и условията, които се предлагат,както и от ползите, съответно потребителите избират най-добрата за тях оферта. Проблема идва голямата разноодност на потребители с различни изискавания и бюджет. Предлагането също е разнородно, построени с много хотелски комплекси, които да задоволяват както потребителите, така и бизнесорганизациите, има не малко градове по черноморието, както и заведения. Тъй като работата е сезонна има стремеж от страна на бинзесорганизациите за удълване на сезонна работа, седователно и на средногидишната. Голяма част от туристите предпочитат да пътуват със собствен транспорт или автобус, а чуждестранните със самолет. Голям недостатък на този вид туризъм в България е скъсената сезонност-120 дена, докато като като страни като Турция и Гърция е 150-180 дена, цените тук в България и в нашите съседки са много близки. Но може да се каже, че имаме средно ниво на обслужване и голяма част от клиентите са доволни от това, което полуват за съответна сума пари. За да има по-голямо търсене може би цените, трябва да бъдат малко намалени и да се правят масирани рекламни кампании в близки до нас страни и да се налбяга на доброто обслужване и средните цени, на природата и т.н. , и всички това да пробуди интерес у нови посетители, които да остават доволни.

8.50
1. - 2. Сегментиране на пазара на алпийския туризъм:
Пазара може да бъде сегментиран на база: географски, демографски, социално икономически, поведенчески и психографски критерии.
Сегментацията на пазара на база териториалност е много полезна например при откриването на спортни комплекси, ски писти и бази, хотели, ресторанти - от гледна точка на локализирането им (освен това е важна и инфраструктурата, потока автомобили т.н.). Сегментирането на база териториалност може да бъде- според местоположение, прирорда. Може да бъде направено сегментиране на база възраст, семеен статус, население, поток туристи годишно (на сезон)както е възможно и комбинирането на факторите, това би помогнали при съставенято на цените(също - намаления, промоции и т.н.) и предоставяне на съответни ползи от услугите на хотели, ресторанти, ски база - съставянето туристически пакети. Сегментиране според възраст например от 18-30г. и 31-49г. 49-, според семеен статус- женен, неженен,разведен. Сегментирането според доходи и образование е също важно за съдаване на един добър маркетингов план. Според доходи например- 300 - 600 лв. , 601 - 1000лв. , 1001 - 3000 лв. , в зависимост от дохода да се даде възможност на потребителя да избира от между няколко алтернативи , които да бъдат оптимално печеливши за бизнесорганизацията и оптимално даващи удовлетворение на потербтеля. Спред образование например - средно , висше.
3. Тенденции: ще се подобри обслужването, ски пистите и базите, достъпа до комплексите.

Тема №29 Маркетинг на туристически пакети.
Твърдението, който е извън мрежата на ризма е извън бранша е абсолютн вярно.Продажбите на туристически пакети се повишават чрез традиционни методи на продажба, чрез интернет, въпреки че втория метод показва драстичен ръст. Причината са възможностите на интернет и в предимствата на дистрибуцията в мрежата в сравнение с традиционните методи.

В днешно време голяма част от потребителите, не разчитат толкова на туроператори и туристически агенции, а предпочитат сами да сравнят цените и да съставят пакети до различни дестинации.
Новите технологии вече и на доставчиците да съставят пакети, да им определят цени и да ги продават ефективноВъпреки, че оставяме традиционния маркетинг на втори план, той също е важна част от цялата дейност. Продажбите на туристическите пакети, чрез интернет направиха бум и разшириха възможностите за дистрибуция на туристически пакети. Търсачките, посредниците и сайтовете на доставчици позволяват на клиентите не само да си избират определен пакет, но и да го съставят от отделните елементи, които им се предлагат.

Като цяло туристически пакет е съвкупоност от две или повече различни туристически услуги, които могат да бъдат купени поотделно, но са комбинирани за продажба с обща цена. Преди навлизането на интернет, туристическите пакети се създаваха от туроператори, които преговаряха за цени с хотели, с доставчици на транспортни и други услуги. Комбинирайки всички тези услуги в един пакет с определена цена, те продаваха своя продукт на крайния клиент предимно чрез мрежа от туристически агенции.
Чрез интенет се позволява на доставчиците и посредниците да предлагат цели пакети или части от тях директно на потребителите.Туристите могат да изберат дали да купят пакет услуги, съдържащ няколко компонента, или да съставят свой собствен пакет а la carte. Те могат да са само от два елемента (най-често самолетен билет и настаняване), но могат да включват и значително по-широк кръг услуги. Това може да става както на сайтовете на посредниците, така и на сайтовете на доставчиците на определен вид услуга.
Не само туроператорите и хотелите продават пакети от собствените си сайтове, същото вече правят и цели дестинации (VisitLondon.com, Lasvegas.com), както и търсачките (Kayak.com и Yahoo.com). Голяма част от туроператорите дори, използвайки традиционните канали за реализиране на пакетите си чрез туристически агенции, го правят с помощта на GDS като Amadeus или пък чрез консорциум от агенции (Vacation.com и Virtuoso.com).
Онлайн агенциите са твърде агресивни в своята експанзия
продавайки не само самолетни билети, хотели и автомобили под наем, но и различни дейности в дестинациите, застраховки, спортни занимания и други услуги, често наричани long-tail services и традиционно продавани от туроператорите.
Продажбата на комплексни пакети остава прерогатив на традиционните туроператори
смятат авторите на проучването. Докато продажбата на еднокомпонентни услуги често става без комисиона в мрежата и затова се предпочита от потребителите, предимството на комплектните пакети, предлагани от туроператорите, е предоставяната от тях допълнителна стойност и уникалността на техните услуги.
Границата между традиционните туроператори и онлайн агенциите все повече се размива, а довчерашни партньори установяват, че вече са конкуренти
Според авторите сайтовете Expedia и Travelocity са типичен пример за хибрид между онлайн агенция и туроператор, който играе ролята на продавач на едро.
В мрежата много по-лесно могат да се сравнят не само пакетните цени, но и цените на отделните компоненти. Пакетите са и възможност за увеличаване на трафика към уебсайта и реализирането на колкото се може повече транзакции от него. Друго предимство на пакетите е
Продажбата на услугите в хотела още преди пристигането на госта
Този подход е най-разпространен за ризортите, където се предлагат уроци по голф и ски или пък СПА процедури.
Разпространението на сайтовете, създаващи социални мрежи, също променя начина на избор на туристическите пакети. Сайтове като Facebook и MySpace позволяват на потенциалните клиенти да открият и проучат туристическите пакети в онлайн мрежата. Потребителите днес имат възможност да изживеят виртуално едно туристическо пътуване, да видят клипове и снимки, направени от посетители, които им дават представа за дестинацията, хотелите, възможностите за почивка и развлечения. Има и програми, които позволяват на потребителите да определят съдържанието и цената на пакетите, така че да получат реално предложение, което да отговаря на всичките им изисквания.
Технологичната еволюция е в услуга на туристическите пакети
Не само интернет, но и други технологии като търсачки, социални мрежи, мобилни комуникации предоставят на потребителите достъп до туристическа информация в най-различна форма. От друга страна, информационните технологии дават на посредниците и доставчиците възможност да организират информацията, да създадат и разпространят туристически пакети. В същото време интерактивността на интернет означава директно влияние на потребителите върху каналите за дистрибуция, твърдят авторите на проучването. В същото време доставчиците получават повече възможности да се обединят, за да отговорят на все по-нарастващото търсене на потребителите.
Има няколко вида пакетни стратегии
Според изследователите обаче традиционните пакети отстъпват място на динамичните, които са значително по-гъвкави и по-изгодни както за доставчиците, така и за потребителите.
Три са основните типове пакети
според авторите. Потребителите, които са чувствителни към цената или които са склонни да поемат определен риск по отношение на време или цена на пакета, могат да пренебрегнат експертното мнение на създателя на туристическия пакет, за да получат най-добра цена. Потребителите, които са готови да пътуват в неподходящо време (преди или след сезона или в последната минута) или които не държат толкова много на качеството на туристическото преживяване, също могат да закупят пакета на цена, която е по-ниска от сбора от цените на отделните компоненти, определена от авторите като concessionary-price package.

Дефинират се следните типове пакети:

брандирани, в които се съдържат компоненти, съставени или осигурени от един доставчик на услуга (например Marriott's Escape Packages или Funjet's tours)

частично брандирани - когато пакетите съдържат както брандирани, така и небрандирани компоненти, осигурени от различни доставчици на услуги
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по маркетинг в туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.