Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас


Категория на документа: Маркетинг


- ексклузивност - внимателно подбиране на партньори;

- качество - отдаване на най-добро обслужване, безопасност

Политика по качеството
"Ние произвеждаме качество"
Начинът, по който създаваме качество, за нас е също толкова важен, колкото продуктите, които произвеждаме. Нашата политика по качество не се ограничава само до обхвата и дейността на производствения процес, тя обхваща цялата дейност на фирмата. Ние създаваме качество във всеки процес или дейност.

3. Резултати от изследването

Анализ на резултатите от проведена анкетна карта през м.април и м.май сред граждани от гр. Бургас относно мнението им сладкарска верига "Роза". С настоящото анкетно проучване бяха изследвани 220 лица. От тях 40% са изследваните мъже, а 60% жени.

Поставените въпроси в анкетата имаха за цел да се установи следното:
1. Какво е мнението, впечатлението и нагласите на хората за сладкарска верига "Роза"
2. Какъв е броят на хората, които предпочитат сладкарска верига "Роза"
3. Кои са най-предпочитаните сладкарски продукти
4. По кои критерии хората определят, кои продукти да купуват.

Бе проведена анкета, която беше предоставена за попълване по случаен принцип на хора от всякаква възраст и пол. Тя се проведе в периода 24.04-05.05.2012 година.

От получените данни от демографския блок, установихме че анкетираните жените са 60% а, анкетираните мъже 40%. Като 50,5% спадат към първата възрастова група (от 18 до 30 години), 46% към втората (от 31 до 65 години), 3,5% към третата ( над 65 години)

Най-големият процент от респондентите са на възраст от 18 до 30 години. Голяма част от анкетираните са със средно образование (53%), работещи (57%), несемейни (52%).

3. 1 Анализ на отговорите от анкетите

След провеждане на анкетата и сортиране на резултатите се виждат ясно изразени предпочитания за подобрения от хората към сладкарска верига "Роза".
- да има доставка по домовете
- да се рекламира повече марката "Роза"
- да създават нови продукти
- да обновяват технологията си
- да се подобри интернет сайта и рекламата към него, за да го посещават повече хора
- да бъдат по-добре информирани хората относно услугите, които предлага сладкарска верига "Роза"
- да се подобри обслужването
- да наблегнат на вкуса и качеството
- да промотират повече продуктите си

3.2. Изводи

На базата на получената информация от проведената анкета могат да бъдат направени следните изводи:

Колко често консумирате продукти от сладкарница?


Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Често
57Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.