Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас


Категория на документа: Маркетинг
УНИВЕРСИТЕТ
"ПРОФ. Д-Р. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС
ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Курсова работа
По
Потребителско поведение

На Тема:

Пазарни позиции на сладкарска верига "Роза" сред конкурентите

Изготвили: Проверил:
Спец.: Маркетинг
Курс: трети
Група: 27 и 28 Доц. Д-р К. Петров
Даниел Денев М 882
Петя Танева М 886
Дебора Тодорова М 887
Мариела Маринова М 888
Ивета Каменова М 889
Марин Петков М 893
Калина Гаджева М 901
Десислава Боянова М 898
Мария Тальокова М 899
Цвятко Иванов М 979
Теодора Тенева М
22.05.2013г., град Бургас

Съдържание:

Увод...................................................................................................3стр.

1.Теоретична част.............................................................................4стр.

2.Информация за сладкарница "Роза"............................................7стр.

3. Резултати от изследването.........................................................10стр.

3.1. Анализ на отговорите от анкетите..........................................11стр.

3.2. Изводи........................................................................................11стр.

Заключение.......................................................................................47стр.

Литература.........................................................................................48стр.

Увод
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за сладкарница в гр. Бургас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.