Критичен анализ


Категория на документа: Маркетинг


 КАК ДА МАНИПУЛИРАМЕ ХОРАТА

ТЕХНИКИ ЗА МАНИПУЛАЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ТЯХ

КРИТИЧЕН АНАЛИЗ

В своята книга "Как да манипулираме хората" И. Зорин излага тезата си , че манипулацията е игра, в която всеки човек има роля. Така в тази игра имаме две роли на манипулатор и марионетка. И за да съществува единия вид то трябва да има и от другия. Не може да имаме само манипулатори, т.е. ако съществуват те то това означава, че има марионетки, които чакат да бъдат управлявани.

" Животът е сцена" - така започва своята книга И. Зорин . Вкъщи, на работа, с колеги, с познати -на всяко едно от тези места осъзнато или не на нас ни се налага да прилагаме манипулативни техники за да постигнем целите си. Както всяка игра така и манипулацията има правила, които ние самите създаваме и после се стремим да спазваме. Така се въвличаме в една постоянна игра на манипулатор и марионетка. За да можем да отстояваме нашите цели ние трябва се запознаем с някои основни техники и похвати. Запознавайки се с тези техники, ние ще се научим да разпознаваме манипулатора, ще можем да реагираме адекватно без да ставаме смешни и без да затъваме в мрежите на манипулаторите. Вместо нас да ни управляват ние ще можем да управляваме другите. Манипулацията, като процес, има своите цели, задачи, методи и средства и, подобно на въздействието, може да носи положителен или отрицателен знак. Манипулацията действа скрито, неявно и като такава е неосъзната от обекта. Тя е вид психологическо въздействие, чието майсторско осъществяване води до скрито подбуждане в обекта на въздействието на намерения, не съвпадащи с актуално съществуващите желания. Манипулацията е начин за властване подсъзнателно върху хората с цел контролиране на поведението им. Основната цел на манипулирането е да се постигне изгодно за манипулатора поведение от индивидите и социалните групи при запазване на илюзията за свобода на избора. Това се осъществява се чрез различни техники и похвати, описни в книгата на И. Зорин.
Както той пише *" Похватите на манипулаторите са доста разнообразни. Някои от тях могат да бъдат използвани и в бизнеса, и в семейния живот, и на улицата при среща със случаен минувач, и на много други места." Тези похвати са универсални, но самото им използване и прилагане този, който ги използва.. И разбира се когато един манипулатор е добър то неговите похвати са непредвидими и съобразени със ситуацията. В някои случаи за да използваме някой похват ние трябва да съобразим ситуацията, времето и мястото. Тези методи се базират на " дърпането на струните" на човек описани в книгата му. Според И. Зорин **манипулацията представлява процес на
*И.Зорин - "Как да манипулираме хората " - стр.37
**И.Зорин - "Как да манипулираме хората " - стр.13
скрито управление на един човек от друг, по време на който се "дърпат струните на душата" на марионетката с цел да се
предизвика определена реакция ( осъществяване на действия, получаване на информация, проява на определени емоции), нужна на манипулатора за реализирането на собствените му планове." Всеки един човек има слабости, силни страни и ако можем да ги разчетем и да ги докоснем ще можем да въздействаме върху хората около нас. Някои от струните са страх, справедливост , вина, гордост - все чувства насаждани в нас от детство. Първоначално за да могат родителите ни да ни управляват и по късно останали в нас като навици. И за да можем да управляваме трябва да можем да манипулираме. Иначе как ще може един мениджър да въздейства на своя екип - да завършат по-рано даден проект, да накарат някой несигурен служител да се активира.
Успешният манипулатор превръща другия в послушно оръдие, принизява го до нивото на вещ, подвластна на контрол и управление. Това е характерно за ситуацията продавач-купувач, където е налице конфликт между интересите на продавача-манипулатор, чиято цел е да накара потребителя да купи предлаганата стока, независимо от качеството й, и на купувача, стремящ се да купи най-доброто на най-изгодната цена. Манипулацията се опитва да прикрие този конфликт, създавайки илюзията, че купувачът сам взема решение да купи или не.

Манипулацията присъства във всички сфери на обществения и личния живот - в бизнеса при преговори, при общуване ръководител - подчинен; в търговията продавач - купувач . Навсякъде във всички сфери манипулацията е скрито въздействие. Манипулаторът се опитва да открие и засегне струните на душата . Колкото по успешен е един манипулатор толкова по- добре ще съумее да приложи техниките за въздействие. Обектът на манипулирането трябва да остане в неведение както за самия факт, че е манипулиран, така и - в още по-голяма степен, за крайната цел на манипулатора. Предпоставка за всяка успешна манипулация е недостатъчната лична самостоятелност на отделните хора и на личната мотивация Разбира се не трябва да търсите във всички думи на събеседника си някаква уловка. Така може да станете мнителен и да се разочаровате от целия свят..

Манипулацията е цяла наука, включваща прилагането на много техники. Хубаво е да ги познаваме за да може когато ни манипулират или ние искаме да манипулираме да използваме тези техники.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критичен анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.