Краят на рекламата такава каквато я познаваме


Категория на документа: Маркетинг



Мит 2: Потребителите забелязват и си вадят заключения за имената на компаниите, изписани на стадионите и за рекламното присъствие на спонсора.

Реалност: Имената по стадионите и рекламните пана са само фон за зрителите. Те почти не ги забелязват.

Мит 3: Важното е да се предотвратят опитите на конкурентите да използват некоректно спонсорските програми като се ограничи достъпа им до подобни или свързани събития.

Реалност: Маркетингът "от засада" има още по-малко значение за потребителите, отколкото познаваемостта на спонсора.

Мит 4: Спонсорите трябва да предлагат на потребителите събития, които те да помнят дълго време.

Реалност: Участието на потребителите в събития и атракции по-скоро облагодетелства спонсорирания, отколкото спонсора.

Мит 5: С организаторите на събития трябва да се постъпва внимателно, за да се осигури защита на собствените интереси.

Реалност: Раболепните "спонсори" са най-малко уважаваните и получават най-лошо обслужване.
* Четвърта заповед: Помнете, че компаниите, предлагащи възможности за спонсорство, са доставчици, а не клиенти - организаторите на събития са тези, които трябва да ухажват и задоволят желанията на компанията спонсор.
Защо компаниите, предлагащи възможности за спонсорство, не са приятели на компанията спонсор:
o По традиция, целта на спонсорството е да се открие най-големият глупак на пазара. Продавачите на спонсорски права обикновено се усмихват любезно и казват: "Събитието ни наистина е подходящо за бизнеса ви.", но това не винаги се оказва истина. Друга подробност е, че те съзнателно размотават клиентите (компаниите спонсори), както си искат и оказват контрол над действията им по отношение на реклама, промоции.
o Всички бизнес отношения трябва да се основават на дълъг и обременителен договор. Такива едностранчиви договори поставят бизнес отношенията от самото начало на погрешна основа и налагат консервативност и липса на гъвкавост.
o Ролята на медиите, спонсорите, получателите на лицензите
общините е да финансират, продават и развиват собствеността на компанията, предлагаща възможности за спонсорство. По принцип организаторите на събития не се вълнуват от интересите на спонсора. Но напоследък купувачите правят по-обстойни проучвания преди да подпишат договора.
o Успехът или провалът на спонсорите на продавача не са негова отговорност. Много от организаторите на събития вярват, че щом веднъж се подпише споразумение за спонсорство, са си свършили работата и останалото е в ръцете на спонсора. Те не се нагърбват с риска или отговорността за успеха на своите бизнес партньори.
* Пета заповед: Обвържете предлагащия възможност за спонсорство с вашите бизнес резултати от спонсорирането - за да се реализира успешна спонсорска програма е необходимо да се изиска от органиозатора на събитието да сподели рисковете, както и ползите от бизнес партньорството. Обвързването на договора с хонорар е начин за гарантиране на успех за спонсора. От друга страна се привлича вниманието на партньора и по този начин тий също е заинтересован за постигането на добри резултати.
* Шеста заповед: Придържайте се към основната си сфера на дейност - един от най-опасните капани за купувачите е спонсорирането на събития и дейности, отдалечени от основната им дейност. Но правилното ползване на спонсорските права предоставя чудесни възможности марката да получи по-голяма публичност, отколкото само чрез реклама.

7. Безплатните медии - най-добър приятел или най-лош враг
Зийман говори за това, че не всяка публична проява е за добро и че в крайна сметка "безплатните" медии рядко се оказват безплатни. Ето защо според него е необходимо те да се управляват правилно, тъй като последиците могат да се отразят негативно от финансова гледна точка на фирмата. Авторът разяснява и трите термина: реклама, публичност и връзки с обществеността.
* Върху рекламата може да се упражнява почти пълен контрол. Компанията одобрява рекламите, създава дизайна и опаковката, изписва името си по стадионите, наема говорител на марката.
* Публичността се свързва с управлението - или поне с опита да се управлява - имиджа на компанията, като крайната цел е да се изгради положителна репутация. Публичните изяви може да са свързани с изнасяне на речи, изпращане на писма до славни редактори на медии, спонсориране на местни отбори, публикуване на бюлетини, дарение.
* Връзките с обществеността могат да бъдат, както офанзивни, така и дефанзивни. От офанзивна гледна точка - изпращане на информация до печата, за да се разгласи специално събитие, а от дефанзивна гледна точка - интервюта за статии (фирмата няма контрол върху начина на интерпретиране от страна на репортера).
За да се управляват успешно безплатните медии е необходимо да се изготви медиа-план. Изисквания, за да се състави:
1. Да се помни, че всичко е комуникация. Ако всеки помни това е по-малко вероятно да се случи нещо, което да се отрази негативно на компанията.
2. Да се определи човек, който да отговаря за всички дейности, свързани с медиите. Важно е да се посочи кой ще отговаря за съобщенията в медиите, за да се гарантира подаването на последователна информация. Този човек може да бъде и говорител на компанията, а може и да е друго лице, което ще е контролирано от него.
3. Да се насочи посланието към целевата аудитория. Необходимо е да се насочи посланието към конкретната целева група - т.е. да се упражнява контрол върху това, което трябва да се съобщи и върху получателя на информация.
4. Да се генерира публичност. Компанията трябва да се възползва от всяка възможност за публична изява.
5. Да се изготви план за кризисни ситуации. Действия при непредвидени събития:
> Реакцията трябва да дойде на върха - когато работите наистина тръгнат на зле (продуктът причинява смърт или сериозно заболяване) хората ще искат да чуят управляващият компанията, а не някой говорител.
> Да се каже истината, цялата истина и то бързо - т.е. трябва да се поеме контрол върху диалога от страна на управляващия като той признава наличието на проблем и съответно излага план за изход от ситуацията.
> Да се направи нещо, за да се подобри ситуацията - да се предложат компенсации, да се направи извинение, да се изрази разкаяние и да се покаже съчувствие.
> Да се изготви сценарий, от който да няма отклонение - ръководителят или говорителят винаги трябва да знае какво точно да съобщи на публиката.
> Да се знае кога да се замълчи - да не се съчиняват отговорите "в движение", т.е.,ако не се знае със сигурност дадено нещо да се признае, че няма отговор на въпроса все още.
> Нека хората, отговарящи за връзките с обществеността, бъдат сред тези, които вземат решения по важни въпроси.
> Компанията да има готовност да се бръкне дълбоко - ако не се овладеят проблемите с медиите е възможно да се опре до платена реклама, която да заличи лошите отзиви в пресата.
6. Да се забрави за вирусния маркетинг. Една от най-важните последици от Интернет е събарянето на комуникационните бариери. По този начин новините - добри или лоши - се разнасят и умножават много бързо. Ако компанията направи нещо добро, това може и да не се разпространи, но ако оплеска нещата всички ще разберат за нула време. Вирусният маркетинг се случва от само себе си и веднъж разпространил се трудно може да бъде спрян.
7. Да се измерват резултатите. Необходимо е да се знае дали рекламите или дейностите по връзки с обществеността подтикват хората да купуват продукта по-често и за повече пари.
Наемане на прес-агент или агенция за връзки с обществеността:
* Ако прес-агентът/агенцията за връзки с обществеността няма
нужните контакти - да не се наема. На компанията са й необходими хора, които имат достъп до репортери и продуценти, както в добри, така и в лоши времена, за да могат, когато се наложи да поместят спешно съобщение с шансове за успех над средните.
* Наемане на независим човек (PR). Той трябва да следи изкъсо за възможности за интервюиране, да съобщава гледната точка на компанията по въпроси, засягащи бизнеса и да увеличава ползата от свързването на компанията с подходящи събития.
* Да се направи споразумение за възнаграждението. Да се плаща за постигнати резултати, които се определят от компанията, а не да се заплаща на "парче за публикация".



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Краят на рекламата такава каквато я познаваме 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.