Краят на рекламата такава каквато я познаваме


Категория на документа: Маркетинг


* Клиенти: кои са клиентите й и дали познаваме някои от тях.
* Обхват на специализацията: дали работи със всички медии.
* Креативност: дали е силен творческият й екип и каква е вътрешната система на работа.
* Планиране: дали стратегическото планиране е основна част или не.
* Производствен процес: притежава ли собствени ресурси или ги набавя отдругаде.
* Критерии за успех: как агенцията проследява и оценява работата си.
* Промоции и събития: как гледа на промоциите и събитията като част от цялостния план за рекламиране на марката.
* Къде попадаме ние? Дали агенцията ще се отнася с нас като с диригент на процеса или ще прави каквото си знае.
* Дали харесваме агенцията: следи се дали агенцията си върши добре работата.
* Компенсации: склонна ли е на компенсации при неизпълнение на задачите си.

4.Рекламни лица говорители и икони: кога да ги използваме и кога не
Разгледани са предимствата и недостатъците от наемането на рекламни лица. Според автора тази практика крие доста рискове. Но все пак той предлага няколко основателни причини да се прибегне до подобен вид представяне.
Ползата от рекламно лице:
* За да се възползва компанията от имиджа на рекламното лице - компанията плаща на рекламното лице, за да ползва неговия асоциативен образ, така че имиджът и ценностите, с които го свързват потребителите да се пренесат върху марката.
* За да се преодолее медийният шум и да се генерира бърза познаваемост на марката - наличието на рекламно лице предполага, че за продукта ще бъде казано много за ограничено време, което му дава преднина пред конкуренцията.
* За да се създаде доверие и/или да се вдъхне увереност на потребителите - чрез ползващото се вече с доверието на хората рекламно лице да се вдъхне увереност у клиентите по отношение на продавания продукт.
* За да се възползва компанията от медийните изяви на звездата и да се достигне до повече потребители - рекламното лице да се превърне в ходеща реклама на марката.
Избор на рекламно лице:
* Съществува ли логична връзка между "голямата клечка" и марката?
* Вписва ли се рекламното лице в профила на целевия пазар?
* Може ли да му се има доверие?
* Възможно ли е да се използва неговия имидж, за да се изгради собствен имидж на марката? (Какво олицетворява той?)
* Харесва ли компанията ценностите му?
* Съществува ли риск от неочаквана поява на някакви несъответствия?
* Има ли риск от прекомерен показ?
* Какъв е рискът от "ефекта на вампира"? ( "ефекта на вампира" - означава да се насочи вниманието на аудиторията към нещо различно от продукта (обикновено е към самото рекламно лице))
* Колко дълго ще трае популярността на рекламното лице?
* Колко е популярен?
* Привлекателен ли е?
* Използва ли марката в действителност? Това не е необходимо, но важното е да не използва марките на конкурентите.
* Може ли да се използва рекламното лице в различни медии?
Просто го измислете: животни, анимация и измислени герои в рекламата
Тук авторът разкрива и други възможни начини за рекламиране чрез:
* Измислени герои - това са изкуствено създадени персонажи, носещи в себе си качествата, които желаем потребителите да асоциират с марката (Роналд Макдоналд).
* Лица от отвъдното - колкото и да е странно, не е необходимо рекламните лица да бъдат живи хора. Чрез дигиталните технологии е възможно звезди, отдавна сбогували се с този свят да могат да бъдат върнати към живот - за да продават (Мерилин Монро).
* Животни - те могат да бъдат страхотни "говорители" на търговската марка, защото могат да предават и подчертават нейните качества (полярните мечки на Coca-Cola).
* Анимирани герои - използването им в реклами носи предимствата на живите рекламни лица и почти напълно елиминира рисковете, свързани с тях (най-вече няма риск да купят продукт на конкурентите) (Мистър Клийн).
Музиката в рекламите също оказва въздействие, тъй като притежава невероятната способност да извиква спомени, емоции и асоциации у клиентите и може да се превърне в инструмент за изразяване същността на марката.

5. Опаковката е от значение: тя е последният и най-силен коз за привличане на потребителя. Направете я добре
В тази Глава става дума за това, че един от най-значимите комуникационни канали с потребителите е опаковката на продукта. Като дефиницията за опаковка не включва само кутията, буркана или пакета, в който се намира продукта, но и размера и цвета на камионите, разнасящи продуктите; броя продукти, опаковани заедно; сградата, в която се помещава офисът на компанията; и дори обикновените кашони, в които се транспортира стоката. Опаковката е от значение, защото тя е лицето на продукта и от нея зависи дали той ще попадне в набора от алтернативи за покупка на потребителя.
Коя опаковка е добра? - Тази, която ви кара да купите продукта.
В основата си добрата опаковка се състои от три ключови елемента:
1. Добър външен вид (естетически привлекателен).
2. Послание, което е обвързано и усилва компоненти от рекламната кампания.
3. Способност да господства над заобикалящия продукта рекламен "шум".

Опаковката на продукта трябва да изразява посланието на марката нагледно. Тя трябва да крещи "Купи ме!" и да надделява околния шум от останалите продукти. От изключително значение е как изглежда тя, но разбира се важна роля играят и думите (фрази като: "нов и подобрен", "получавате 30% повече безплатно" и "новата лесна за отваряне опаковка" ), които казват на потребителя защо да избере именно този продукт. Важна е също и функционалността на опаковката, т.е. дали е улеснена употребата на продукта.
Цветът на продукта е мощно средство за комуникация.Той може да привлича или да отблъсква, да радва или да натъжава, тъй като е натоварен с емоционален смисъл. Но преди да се избере определен цвят за опаковката на продукта трябва да се проучи как хората биха го възприели, особено ако бизнесът е на територията на друга страна. Тъй като в САЩ например бялото е символ на светлина, спокойствие и чистота, а в Китай този цвят се свързва със смъртта.
Съществуват и нетрадиционни опаковки за представяне на продукта, които са ефективни и въздействат върху избора на клиента:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Краят на рекламата такава каквато я познаваме 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.