Конкуренти и конкурентно поведение


Категория на документа: Маркетинг


Прибягвайте до приказки и различни истории

Едно от най-големите предизвикателства пред организациите, които искат да запазят бързината на своите операции, е поддържането на бързо темпо у всеки служител поотделно.
* Новоназначените служители трябва да бъдат обучени да действат бързо като всички останали.
* Наличният персонал не бива да губи нито за миг своя афинитет към бързината.
Почти всички фирми с бърз достъп до пазара са институционализирали разказите и поучителните примери от своето минало, които помагат на нови служители да усвоят по-бързо правилата за новата за тях корпоративна култура. Ползата от този процес е несъмнена, тъй като историите не само обучават новопостъпилите служители, но и напомнят на разказвачите за основните цели, които все още им предстои да покоряват.
Всеки бизнес има своята етика. За съжаление повечето компании обявяват на всеослушание своите етически ценности и след това ги забравят, считайки работата си за свършена. Периодичното напомняне на поучителни случки от историята на фирмата не само осигуряват добрата форма на всички бързи служители, но и придават особено звучене на работата в ушите на новопостъпилите.Хората неволно си представят,че са участници в разказваните случки и започват да си мечтаят за времето,когато сами ще могат да разказват такива.
Лидерите трябва да решават коя случка или анекдот предава замисленото послание по най-добрия начин, а след това да организират периодичните форуми, на които това послание да бъде чуто. Ако набелязаната цел е бързината, на тези сбирки трябва да бъдат разказвани и чествани именно случки, които имат връзка с бързината и скоростния достъп до пазара.

Играйте по собствени правила

Една от сериозните пречки пред бързината на бизнеса е вниманието, което обръщате на конкуренцията, и прекаленото ви любопитство по отношение на техните намерения. Много фирми изразходват неоправдано много средства,за да се сравняват с конкуренцията.Най-бързите в света избягват подобна дейност и се концентрират единствено върху конкретния си бизнес.Времето,което изразходваме за анализ на конкуренцията,не се отделя толкова събиране на полезна информация,колкото за евентуални бъдещи оправдания.

Не се самозаблуждавайте
Начините да избегнем самозаблудата:
* чрез строг контрол на намеренията и постигнатите резултати
* чрез строг контрол на съществуващата у вески от нас мания за величие
* чрез безкомпромисен анализ на всичко, което ни тласка към самозаблуда и будалкане на самите себе си
Осъществява се строг контрол върху намеренията. Голяма част от мениджмънта се извършва именно по този начн-без ясна идея къде ще бъдем след взменето на определено решение.Естеството на днешния мениджмънт изисква вземането на стотици решения всеки ден. А темпото на конкуренцията ни принуждават да вземаме тези решения в движение. Съществува и друга предпоставка, която води до провал на мениджърските решения. Тя е свъразана със стремежа да имаме много точни определени намерения, приди да потеглим в дадена посока.
Осъществява се също така строг контрол на заблудите и манията за величие. За да поддържате високото темпо на движение във фирмата, трябва да умеете на провокирате положителните качества на нарцистичния си лидер лидери, които вдъхновяват цели нации; известни са с ангажираността със своята личност, добро ораторство и възможността да увличат маси след себе си, леснораними са от околните.
Един добър мениджър винаги трябва да се сдобива със странично мнение. Когато взимат бързи решения лидерите разчитат на паметта си.Но паради факта ,че те попринцип са хора,които дълбоко вярват в каузата си,паметта им често ги подвежда до степен на заблуда.Това означава,че лидерите трябва да събират и запаметяват всички факти,които влизат в противоречие с естествените имимпулси.
Останете близо до клиента

Откриването, задържането и отглеждането на точните клиенто изискава не само да ги познаваме, но и да ги харесваме. Изборът на клиент е много важен.Фактът,че клиентът има покупателна способност,изобщо не означава,че трябва да продаваме точно на него.Погрешният избор на клиент може да се окаже катастрофален.

Случайната сделка използва еднакви, а понякога и по-големи ресурси от сделката с най-добре плащащите клиенти. Бизнес мисленето трябва винаги да започва с търсенето и постоянната оценка на "точния" клиент, какво цени той, какво иска да купува. Това става най-лесно, когато изготвим точни критерии за лошия клиент:
* той настоява за прекалено големи отстъпки, намаление на цената или невъзможни услуги
* не ви различава от конкуренцията и не проявява интерес към лоялността
* държи се зле и обижда служителите ви
Излишно е да търсите близостта на клиента,ако няма да го слушате. На практика подобно поведение би ви навредило, тъй като вашата разсеяност ще разбие доста илюзии на клиента.. Добрите слушатели не се раждат такива, те се създават.

Адаптирайте се, импровизирайте, преодолявайте трудностите

Плаващите пазарни изисквания, упоритата конкуренция и новите изисквания на ръководството превръщат всекидневния бизнес в навигация през минно поле. Най-бързите компании променят ударениетот в своята дейност-вместо разширено прогнозиране, те предпочитат да бъдат по-гъвкави, за да бъдат в състояние да вземат бързи решения, да се движат в правилната посока и да изгарждат екипи, които непрекъснато се адаптират импровизират и преодоляват трудностите. Ако не се адаптираш бързо, пазарът ще го направи вместо теб.
Интуитивните решения имат лоша слава. Обикновено те съдържат излишък от емоции и недостиг от анализи. Но вътрешното чувство отговаря на много от ситуациите, пред които се изправяме в бизнеса:
* когато времето е от решаващо значение
* когато общите насоки, политиката и правилата влизат в конфликт с целите, а експертната помощ липсва
* когато преобладава несигурността и това се дължи на новит обстоятелства, нови продукти или нови пазари.
И най-добре обмисленият план не издържа на прекия контакт с врага.Не се ли адаптира на време,вашата фирма ще загина.Най-бързите и преуспяващи фирми правят чести екскурзии до "челюстите на ада".Надникват между тях и виждат какво ги чака,ако не успеят да се променят.
За да откриете волята за победа,вие трябва да чуете всички истории за провали,грешки и слабости.Голяма част от успехите се дължат на чист късмет.Без задълбочени тестове ,няма как да разберете от какъв материал е направен човекът срещу вас.Именно по тази причина съществуват тренировъчните лагери и курсовете по целяване,които завършват само хората с най-важните мисии на този свят.

Използвана литература:
1. "Не големите изяждат малките, а бързите поглъщат бавните"- Дж. Дженингс и Л. Хотън, издателство "Класика и стил"

1

 Цитат от "Не големите изяждят малките, а бързите поглъщат бавните" на Дж. Дженингс и Л. Хотън, стр.9. Изразява същността на бързината като понятие и нейната полза.

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкуренти и конкурентно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.