Конкуренти и конкурентно поведение


Категория на документа: Маркетинг


Всяка нова идея трябва да мине през "мелницата"

Най-бързите компании в света показват способноста за бърз и точен анализ на шансовете за успех на новите продукти или услуг, нюх към нови,все още неразработени перспективи. За да бъдат по-бързи от конкурентите си компаниите трябва внимателно да обмислят своите идеи. Обмислянето на идеите става чрез помощта на следните въпроси.
* Зависи ли успехът ни от теорията за "по-големия глупак"?
Според теорията за по-големия глупак винаги се намира човек, който да е по-глупав от вас и да ви спаси от неприятна ситуация,например с изостанала стока. Но вече не е така,понеже интеренетът предлага информация от всякакъв тип-цена,срока на годност и т.н
* Готови ли сме да плуваме срещу течението?
Понякога се случва дадена идея или сделка да е изглежда много обещаваща, но да се оказва прекалено сурова. Точно трябва да се прецени какви хора са на твоя страна, колко трудно ще бъде и т.н. Човек трябва да знае кога да се откаже.
* Ще залагаме ли ранчото?
Една от основните причини за успеха на една компания е чистия балансов отчет, който и позволява да финансират самостоятелно бързите темпове на растежа си. Чистият балансов отчет е характерен за всички компании, които демонстрират бързина на растежа и умение да запазват темповете си.
* Излизат ли ни сметките?
Благоразумие се нарича,този етап от време,който започва с решението на дадена фирма да закупи друга и приключва с реална сделка.Правят се инвентаризации, проверяват се счетоводните документи, систематизират се бъдещите плащания и вземания.
* Имаме ли резервен вариант?
Не винаги дадена идея се превръща в реалност, за това винаги трябва да има резервен план. Ако дадена фирма се опита да направи такъв план в движение, то тя ще забави темпове на движението си и няма да бъде сред бързите и конкурентноспособните.
* Ще спечелим ли нещо дори ако...
Всички знаем,че няма как да предскажем бъдещите резултати от дадено делово решение.Когато всичко се обърка на помощ идва резервния вариант. Забелязва се, че най-бързите фирми винаги извличат някаква печелба, дори когато не успяват да постигнат поставените си задачи.
* Няма ли да се разсеете?
Според Сабир Батия създател на Хотмейл една от основните причини за провала на много фирми е опитът им да правят твърде много,твърде бързо и с твърде малко средсатва.Възможно е ,когато взимаш решение, то да те отдалечи от главната ти цел. Много често се случва млади бизнесмени да се откажат от оригиналния си продукт, за да получат "финансова инжекция".
* Можем ли да го направим на по-ниска цена?
Бързомислещите фирми никога не си пилеят времето с оферти, които включват пилеене на капитал или оперативни средства. Радикалните съкращения на разходите често водят до изненади в областта на иновациите.
* Нима пак сме обречени?
Не трябва да се забравят както провалите,така и успехите на фирмата.Те трябва да останат ярък спомен в паметта на компанията. Тези провали трябва да бъдат изследвани за да бъдат избегнати бъдещи такива. Също така не трябва да анализираме неочакваните ни успехи.Така ще избягаме от повторението на стари грешки,а може да постигнем и нови успехи.
* Уф...дали не взехме едно "Снепъл"-решение?
Снепъл-прекомерното корпоративното самочувствие.То може да изиграе много лоша шега ./"Куейкър Оутс похарчва няколко милиона долара за закупуването на Снепъл, а след това влива още много средства, за да я накарат да работи, но това не се получава/.
* Съществуват ли бариери пред околните?
Всеобщо прието правило е да се държи конкуренцията настрана, особено когото се обмисля нова идея. За отдалечаване на конкуренцията се използват всякакви способи като откупуване на авторско право, патенти, закон ограничаващ дейността, висок капитал и др.

Побеждава най-добрата идея

Логично е да предположим,че добрата идея винаги побеждава, но все още стои проблема със създаването на среда, в която най-добрата идея побеждава, независимо от произхода си. Този факт се една основна пречка за бързото мислене на фирмите. Често се случва идеи да бъдат откраднати от човек, който е на по-висок ранг или пък при предаването на идеята тя да изчезне. Възможно е някой да реши, че идеята е заплаха за него и да я скрие, за да бъде забравена.
* Оставете високото си самочувствие на входа
Една голяма част от мениджърите страдат от синдрома на "авторитарното поведение", това ще рече, че те притежават склонност към нетърпимост към всичко, което подронва самочувствието им. Докато управителите не преодолеят този синдром и че техните идеи са най-добре, ръководената от тях организация не може да мисли и следователно да действа бързо.
* Дайте думата на всеки поотделно,а после ги изслушайте
Повечето мениджъри не се вслушват в мнението на подчинените си. Ако искат фирмата им да мисля бързо трябва да водят диалог на всички нива. Трябва да се вслушва в идеите и упреците на своите клиенти, подчинени, сътрудници.
* Прибягвайте до чести търговски конткати
Бързо мислещият бизнесмен трябва да отделя част от времето си за срещи с търговския отдел и клиентите, за да се насочат и коригират усилията им.
* Възнаграждавайте добрите идеи
Добрите идеи винаги трябва да се възнаграждават. Според Сабир Батия-собственик на Хотмейл възнаграждаването на добрите идеи с пари вече не е достатъчно, за да се предизвика креативност. Например той възнаграждава своите служители,като им дава акции от компанията.
* Създайте специализирани екипи за всеки отделен проект
Създаването на работни екипи дава възможност на най-добрите служители да дават всичко от себе си и да реализират най-добрата идея.
* Очаквайте приноса на хората си всеки ден
Доказано е,че когато хората обичат работата си , нивото на работната заплата е назад в списъка с приоритетите и обратно. Мнозина се чувстват щастливи, когато началникът ги похвали на публично място. Ако желаете да създадете благоприятна среда за бързото мислене, средата , в която хората с нетърпение излагат своите предложения и идеи, непременно трябва да си създадете навика всеки ден да хвалите някого за някакво постижение.

ІІ Бързи решения
Ръководни принципи при вземане на бързите решения

Неспособността да се вземат бързи решения е най-голямата бариера на една компания.
Ръководните принципи на повечето компании са придобили все по-голяма формалност. Изразходва се време, свикват се заседания, назначават се ръководители,данните се обработват по безброй пъти. Ръководните принципи трябва да бъдат практикувани от всички и най-вече от управителите, ако това не става то ще има отрицателно влияние върху служителите на фирмата, което може да забави вземането на бързо решение.
Принципите на компанията първо трябва да се преживеят, а след това се наложат. За да се изпълняват ръководните принципи първо ръководителят трябва да работи съобразно с тях и в последствие да очаква това от служителите си. Ако не сте съгласни с ръководните принципи имате три възможности-да се опитате да ги промените, да ги приемате формално и да напуснете.

Всеки лидер, който желае да изгради подходяща среда за бързото мислене и вземането на максимално изгодни решения за фирмата трябва да: изработи и публикува ръководните принципи; да демонстрира лично, че решенията са в съответствие с тези принципи; да бъде сигурен, че подчинените му познават ръководните принципи; да се разделя с онези служители, които системно нарушават ръководните принципи.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Конкуренти и конкурентно поведение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.